AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE

dsc_8092

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Varje uppgift har en uppgiftsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team- eller individuella uppgifter. Man förbinder sig för ett år i taget. Efter slutfört uppdrag kan du be om ett arbetsintyg.

Medlemmarna i föreningen utförde över 900 timmar volontärarbete under 2019. De medverkade som volontärer i olika samarbetsprogram, arbetsgrupper, fakulteter och hjälpte dessutom till på föreningens kontor och evenemang. Alumnerna verkade bland annat inom strategiskt planeringsarbete, företagssamarbete, mentorering, föreläsningar och korrekturläsning.