UNIVERSITETSSAMARBETE OCH ANDRA SAMARBETSPARTER

Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och AfterWork. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander.