Kombinationsresa Sydkorea och Japan 19.3.-2.4.2022

Japani ja Etelä-Korea

Alumnresans mål är två länder som är på framkant gällande teknologisk utveckling, men som samtidigt lyckats bevara sina egna kulturella traditioner. Expertföreläsare på resan är FM, Annika Vellonen (Sydkorea) och FM, Aleksi Järvelä (Japan).

Vi följer COVID-19 situationen och agerar enligt myndigheters rekommendationer. Förfrågningar och reservationer adresseras till resebyrån alumni@axtours.fi eller per telefon 040 483 4950.