Maria Hilska-Aaltonen

1000x1000_Maria_hilska_aaltonen

Maria Hilska-Aaltonen

Maria Hilska-Aaltonen är forstråd vid Jord och skogsbruksministeriet och alumn från agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.