Delegationen 2022

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Leena Niemistö är ordförande för Alumnföreningens delegation. Hon är investerare inom branschen...

Alexander Bargum

Alexander Bargum

Alexander Bargum är 1. viceordförande för Alumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen....

Taisto Hujala

Taisto Hujala

Vicehäradshövding Taisto Hujala är andra viceordförande för Alumnföreningens delegation och...

Maija Aksela

Maija Aksela

Professor Maija Aksela är direktör för LUMA-center Finland. Hon är alumn i matematik och...

Maria Fredriksson-ahomaa

Maria Fredriksson-ahomaa

 Professor vid Helsingfors universitet, avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa 2010-...

Sami Heistaro

Sami Heistaro

Sami Heistaro är utbildningschef för Finlands Läkarförbund och alumn i medicin. Han har tidigare...

Teemu Laajasalo

Teemu Laajasalo

Doktor i pedagogik (HU) Teemu Laajasalo är Biskop i Helsingfors stift. Han är ordförande sedan...

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen är magister i statsvetenskap, alumn i nationalekonomi, hedersdoktor från Tekniska...

Mika Maliranta

Mika Maliranta

Mika Maliranta är forskningsprofessor på Konkurrens- och konsumentverket och alumn från...

Heljä Misukka

Heljä Misukka

Heljä Misukka är ubildningsdirektör på OAJ och alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Mikko Myllykoski

Mikko Myllykoski

FM (historia) Mikko Myllykoski är VD för Heureka, VD för Heureka Overseas Productions Ltd och...

Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

Pol.mag (HU), MBA  (Aalto) Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör för Lovisa stad. Oker-Blom är...

Mari Pantsar

Mari Pantsar

Mari Pantsar är direktör för hållbarhetslösningar på  Jubileumsfonden för Finlands självständighet...

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä är Chief Growth Officer för Bravedo Oy och alumn från teologiska fakulteten.

LEENA RANTANEN

LEENA RANTANEN

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten. Hon är...

Pekka Sauri

Pekka Sauri

FD Pekka Sauri är företagare och tidigare arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet. Han har...

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen biträdande professor för Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon...

Anna-Maria Soininvaara

Anna-Maria Soininvaara

Anna-Maria Soininvaara är direktör för Centrumbiblioteket i Helsingfors och alumn från...

Liisa Suvikumpu

Liisa Suvikumpu

Liisa Suvikumpu är VD för Stiftelser och fonder rf. Hon är docent i Europeisk historia vid...

Teemu Tanner

Teemu Tanner

Teemu Tanner är ambassadör vid Finlands ambassad i Paris. Tanner är alumn från statsvetenskapliga...

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors är forskningschef för Cancerstiftelsen. Han är alumn i bio- och naturvetenskap.

PIA WIDÉN

PIA WIDÉN

Pia Widén är doktorand och alumn från humanistiska fakulteten, gratist för Filosofiska fakultetens...