Delegationen 2023

Alumniyhdistyksen valtuuskunta tukee asiantuntemuksellaan yhdistyksen ja yliopiston yhteistyötä ja niiden strategisia tavoitteita sekä edistää yhdistyksen yhteiskunnallisten suhteiden hoitamista. Valtuuskuntaan kuuluu 20-24 vuosikokouksen kulloinkin kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Vuosikokous valitsee valtuuskunnan jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi kerrallaan valtuuskunnan puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Alexander Bargum

Alexander Bargum

Alexander Bargum är ordförande för Alumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen....

Mikko Myllykoski

Mikko Myllykoski

1. viceordförande för Alumnföreningens delegation, FM Mikko Myllykoski är VD för Heureka, VD för...

Liisa Suvikumpu

Liisa Suvikumpu

2. viceordförande för Alumnföreningens delegation Liisa Suvikumpu är VD för Stiftelser och fonder...

Maija Aksela

Maija Aksela

Professor Maija Aksela är direktör för LUMA-centret i Finland. Hon är alumn från både...

Maria Fredriksson-Ahomaa

Maria Fredriksson-Ahomaa

Doktor i veterinärmedicin och docent i livsmedelshygien Maria Fredriksson-Ahomaa är professor vid...

Sami Heistaro

Sami Heistaro

Sami Heistaro är utbildningschef för Finlands Läkarförbund och alumn från medicinska fakulteten....

Marja Hilska-Aaltonen

Marja Hilska-Aaltonen

Marja Hilska-Aaltonen är forstmästare. Hon är alumn från agrikultur-forstvetenskapliga...

Tarja Kohila

Tarja Kohila

FD Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Teemu Laajasalo

Teemu Laajasalo

Doktor i pedagogik och teologie magister (HU) Teemu Laajasalo är Biskop i Helsingfors stift och...

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen är magister i statsvetenskap, alumn i nationalekonomi, hedersdoktor från Tekniska...

Katri Makkonen

Katri Makkonen

Katri Makkonen är finansministerns statssekreterare. Hon är alumn från statsvetenskapliga...

Juhani Merimaa

Juhani Merimaa

Juhani Merimaa är VD för Tavastia. Han är alumn från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Heljä Misukka

Heljä Misukka

Heljä Misukka är konsult inom utbildningssektorn och lobbare på sitt egna företag LovEdu Ab. Hon...

Leena Niemistö

Leena Niemistö

Leena Niemistö är investerare, placerare och styrelseproffs inom hälsovårdssektorn. Hon är bl.a....

Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

Politices magister (HU), MBA  (Aalto-universitetet) Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör för Lovisa...

Mari Pantsar

Mari Pantsar

Mari Pantsar är direktör för hållbarhetslösningar på  Jubileumsfonden för Finlands självständighet...

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä

Jari Pitkälä är VD för Silmu Invest Ab och alumn från teologiska fakulteten.

Leena Rantanen

Leena Rantanen

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten. Hon är...

Mika Salminen

Mika Salminen

Mika Salminen är ledare för avdelningen Folkhälsa och välfärd på Institutet för hälsa och välfärd....

Pekka Sauri

Pekka Sauri

FD Pekka Sauri är företagare och tidigare arbetslivsprofessor vid statsvetenskapliga fakulteten...

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen biträdande professor för Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon...

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors är forskningschef för Cancerstiftelsen. Han är alumn i bio- och naturvetenskaper.

Pia Widén

Pia Widén

Pia Widén verkar som sakkunnig på Bildningsakademin i Strängnäs och är alumn från humanistiska...