Mika Salminen

Mika_Salminen_8

Mika Salminen är ledare för avdelningen Folkhälsa och välfärd på Institutet för hälsa och välfärd. Han är alumn i mikrobiologi och Alumnföreningens Årets Alumn 2021.