Pia Widén

Österman Pia 0801-13_3_HY_photo_Linda Tammisto

Pia Widén verkar som sakkunnig på Bildningsakademin i Strängnäs och är alumn från humanistiska fakulteten. Hon var gratist vid Filosofiska fakultetens promotion 2003 samt tidigare verksamhetsledare för Alumnföreningen. Ämnet för hennes doktorsavhandling är alumnverksamhet vid sex toppuniversitet i Amerika och Europa. Widén är styrelseledamot i Svenska Folkskolans vänner rf.