Hallitus 2023

Alumniyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8-12 vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia.

Jan Schugk

Jan Schugk

Alumniyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jan Schugk on Varman ylilääkäri ja lääketieteellisen...

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Alumniyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Liisa Niinikoski on oikeustieteellisen ja...

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula on London School of Economics and Political Sciencen väitöskirjatutkija ja...

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki on Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon johtaja ja Brysselin merimiespappi....

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki on Suomen Unicefin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja. Hän on humanistisen...

Janne Keränen

Janne Keränen

Janne Keränen on Suomen Lähetysseuran palvelupäällikkö ja Suomen kirkon pappisliiton...

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki on oikeustieteen maisteri ja oikeustieteellisen tiedekunnan alumni. Hän työskentelee...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala on lääketieteen tohtori ja lääketieteellisen tiedekunnan alumni. Hän on...

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä on Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on humanistisen tiedekunnan...

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi on filosofian tohtori kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja filosofian maisteri...

Ralf Sunell

Ralf Sunell

Ralf Sunell är ombudsman med ansvar för kapitalförvaltning vid Suomen Kulttuurirahasto. Han är...

Salla Syrman

Salla Syrman

Salla Syrman on vanhempi viestintäkonsultti ja osakas viestintätoimisto Kaiussa. Hän on...