Alumni Ambassadors

Alumni Ambassador -tjänsten är designad för att ambassadörer, d.v.s. alumner, ska kunna ge respons på studerandes CVn och LinkedIn-profiler samt hjälpa dem att knyta kontakter till möjliga arbetsgivare. Ambassadörerna svarar även på enkla frågor som studerande kan ha om färdigheter som behövs inom arbetslivet.