Hur fungerar Alumni Ambassador-verksamheten

Studenter och frivilliga alumner går med i tjänsten på Alumnföreningens hemsidor. Båda parter får sedan exakta anvisningar om hur de skall tillvägagå.

Studenten känner igen alumnen genom texten på hens LinkedIn profilsida, och skickar ett meddelande åt alumnen enligt de givna anvisningarna. Alumnföreningen koordinerar verksamheten för att se till att ingen alumn belastas för mycket, och söker vid behov upp en ny alumn åt studenten om den första inte har tid att svara.

Alumnföreningens kontor kontrollerar att alla som är med i tjänsten är nuvarande eller före detta studenter på Helsingfors universitet. Alumnföreningen fungerar som en aktiv mellanhand och som stödpunkt i Alumni Ambassador -verksamheten.

Hur hittar jag Alumnföreningens LinkedIn-grupp

Alumnföreningens LinkedIn-grupp fungerar som en portal för arbete och karriär för universitetets alumner. Alumnföreningens medlemmar meddelar om praktik- och arbetsplatser till varandra, och dessutom hittar du råd angående mentorskap och jobbsökning. Gruppen är begränsad endast för Helsingfors universiets alumner och nuvarande studenter, så du kan vara säker på att alla medlemmar är en del av alumngemenskapen. Medlemskap i gruppen ges till alla föreningens medlemmar.

Du hittar Alumnföreningens slutna LinkedIn-grupp här. Gå med i gruppen genom att trycka på ”Join”-knappen på gruppens framsida. Om du inte har ett LinkedIn-konto kan du lätt skapa ett på LinkedIn:s framsida.

Alumn: Om du inte är Alumnföreningens medlem, bli medlem här innan du ansluter dig till gruppen.

Student: Nuvarande studenter vid Helsingfors universitet kan ansluta sig till den slutna gruppen utan medlemsskap i Alumnföreningen. Kom dock ihåg att registrera dig för Alumni Ambassador-tjänsten via länken nedan innan du går med i LinkedIn-gruppen!