Vad är Alumni Ambassador?

Alumni Ambassadors, d.v.s. våra ”ambassadörer”, är medlemmar i Helsingfors universitets alumnförening som gör frivilligarbete för att hjälpa nuvarande studerande att hitta syssälsättning. De har förbundit sig till att dela sin kunskap och till att erbjuda hjälp att svara på frågor om arbetslivet baserat på sin egen erfarenhet.

Alumnambassadörer kan svara på frågor, ge tips om jobb- eller praktikantplatser och bedöma CV:n. Det finns bara två krav på ambassadörerna: de måste ha en LinkedIn-profil och de måste binda sig till att svara på de frågor de får – även om svaret ibland kan vara ”jag hinner inte hjälpa just nu”.