AFFÄRSMAGASINET FORUM – SPARA 46 €

Kansikuva Forum

Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet. Som medlemsförmån får du 50 % rabatt på en helårsprenumeration. Medlemsförmånen inkluderar 10 nummer till alumnpriset 50 € (norm. 96 €). Beställningen kan göras via länken nedan. Fyll i ”Alumnföreningen vid HU” i fältet längst ner på beställningsblanketten, ”rabattkod”.