TIDNINGEN ULKOPOLITIIKKA – SPARA 9€

Ulkopolitiikka-lehti

Ulkopolitiikka är en belönad kvalitetstidning som fördjupar sig i internationell politik och ekonomi ur ett finländskt perspektiv. Som medlem i Alumnföreningen får du 20 % rabatt på en årgång av tidningen Ulkopolitiikka. Alumnföreningens medlemmar får årgången för priset 35 € (ordinarie pris 44 €). Som ny prenumerant får du dessutom gratis ett valfritt nummer av de redan utgivna tidningarna samt tillgång till den digitala utgåvan. Beställningen gör man genom att ringa numret 09 432 7707 eller per e-post asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi. Nämn ditt medlemskap i Alumnföreningen då du gör beställningen.

Tidningen ges ut av Utrikespolitiska institutet (UPI), som arrangerar diskussionstillfällen och seminarier gällande EU och internationella relationer. Vissa evenemang har en kvot reserverad för föreningens medlemmar. Alumnföreningen informera skillt on tillställningarna på sina webbsidor.