TIDNINGEN ULKOPOLITIIKKA – SPARA ÖVER 6€

up_1920x1080

Ulkopolitiikka

Ulkopolitiikka är en belönad kvalitetstidning som fördjupar sig i internationellpolitik och ekonomi ur ett finländskt perspektiv. Som medlem i Alumnföreningen får du 15 % rabatt på en årgång av tidningen Ulkopolitiikka. Alumnföreningens medlemmar får årgången för priset 35,70 € (ordinarie pris 41 €). Som ny prenumerant får du dessutom gratis ett valfritt nummer av de redan utgivna tidningarna samt tillgång till den digitala utgåvan. Beställningen gör man genom att ringa numret 09 432 7707 eller per e-post asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi. Nämn ditt medlemskap i Alumnföreningen då du gör beställningen.

Tidningen ges ut av Utrikespolitiska institutet (UPI), som arrangerar diskussionstillfällen om seminarier och EU och internationella relationer. En del av dessa evenemang har en kvot reserverad för föreningens medlemmar. Mera information om aktuella evenemang hittar du på webbsidan och i medlemskommunikationen.