TIDNINGEN ULKOPOLITIIKKA – SPARA 9€

Ulkopolitiikka Lehtiviuhka_2-4_22

Ulkopolitiikka är den enda finska tidskriften som är specialiserad i internationella relationer och vars syfte är att fördjupa diskussionen kring internationell politik. Som medlem i Alumnföreningen får du 20 % rabatt på en årgång av tidningen Ulkopolitiikka. Alumnföreningens medlemmar får årgången för priset 36 € (ordinarie pris 45 €). Som ny prenumerant får du dessutom gratis ett valfritt nummer av de redan utgivna tidningarna samt tillgång till webbtidningen och det digtala tidningsarkivet. Beställningen kan göras per telefon 09 432 7707, e-post asiakaspavelu@ulkopolitiikka.fi eller på nätet. Nämn ditt medlemskap i Alumnföreningen då du gör beställningen.

Tidningen ges ut av Utrikespolitiska institutet (UPI), som arrangerar diskussionstillfällen och seminarier gällande EU och internationella relationer. Vissa evenemang har en kvot reserverad för föreningens medlemmar. Alumnföreningen informera skillt on tillställningarna på sina webbsidor.