Gulisäventyret 2021: Alumnkontroll

Fuksiseikkailu

”En lysande blandning av nytta och nöje”

Gulisäsventyret är en tvärvetenskaplig dykning i studentlivet ordnad av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Under kvällen orienterar sig gulislagen bland de olika kontrollerna som studentorganisationer, universitets representanter och andra samarbetsparter arrangerar utspritt över hela Helsingfors. Gulisäventyret är Finlands största evenemang för nya studeranden. Alumnföreningen deltar även i år med en egen kontrollpunkt. Vill du komma med som frivillig till Alumnföreningens kontroll?

Traditionellt har uppfgiften vid kontrollen handlat om arbetssökning och LinkedIn. Vårt besked har varit att alumnerna stöder studerande med att framhäva sina starka sidor och hitta sitt drömjobb. Har du en annan kanske bättre ide för Alumnkontrollens uppgift i år? Berätta den åt oss i samband med att du anmäler dig som frivillig. Vi slår fast uppgiften för kontrollen under augusti.

Vid varje kontroll finns det 2-3 frivillaga alumner som handleder fuxerna. De har en möjlighet att utföra kontrollen på finska eller engelska. Föreningens kontroll är öppen i fyra timmar mellan klockan 16 och 20. Du kan anmäla dig som frivillig för två eller fyra timmar. Vi följer de gällande coronarestriktionerna och kontrolle kommer troligtvis att befinna sig utomhus.

”Väldigt roligt evenmang där man möter studerande från olika ämnesområden.”

Tisdag 5.10.2021 klockan 16-20. Platsen bekräftas senare. 


Liknande händelser


För världen bästa – donatorer stöder universitetet

Hur gör man en donation åt Helsingfors universitet? Hur sköter och placerar universitetet det donerade kapitalet? Vad får man till stånd med donationerna? Välkommen med och diskutera och höra om vad donationer betyder för Helsingfors universitet. I dis..

Soc&Kom-dagen 2021

Alumnföreningen deltar i den årliga Soc&Kom dagen. Programmet publiceras under hösten. Torsdag 18.11.2021, Svenska Social- och Kommunalhögskolan (Snellmansgatan 12)...