Soc&Kom-dagen 2021

Soc6kom

Alumnföreningen deltar i den årliga Soc&Kom dagen. Programmet publiceras under hösten.

Torsdag 18.11.2021, Svenska Social- och Kommunalhögskolan (Snellmansgatan 12).


Liknande händelser


Gulisäventyret 2021: Alumnkontroll

”En lysande blandning av nytta och nöje” Gulisäsventyret är en tvärvetenskaplig dykning i studentlivet ordnad av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Under kvällen orienterar sig gulislagen bland de olika kontrollerna som studentorganisa..

För världen bästa – donatorer stöder universitetet

Hur gör man en donation åt Helsingfors universitet? Hur sköter och placerar universitetet det donerade kapitalet? Vad får man till stånd med donationerna? Välkommen med och diskutera och höra om vad donationer betyder för Helsingfors universitet. I dis..