Sicilien – Medelhavets smältdegel 21.–28.10.2023

Sicilia

Medlemmarna i Alumnföreningen tillbringar en vecka på Sicilien under senhösten för att spåra de grekiska, feniciska, arabiska, bysantinska och normandiska influenserna på ön. Genom åren har det centrala läget och de rikliga naturresurserna gett Sicilien en strategisk roll inom Medelhavets handelsvägar och sjöfart. Siciliens roll har växlat mellan att vara en central del av en stor civilisation och en åsidosatt koloni. Ön har varit föremål för stora immigrations- och emigrations vågor i olika repriser.

Externa händelser och olika makthavare har genom tiderna förändrat och påverkat både Siciliens välstånd och kulturarv. Även om Sicilien – Medelhavets största ö –  i dag är en etablerad del Italien, har den fortfarande en autonom status och en egen kultur.  De spår som olika mänskliga flöden har lämnar gör Sicilien till ett mångsidigt och givande resmål. Med på resan som sakkunning är Thomas Thesleff.

Resan är fullbokad, men du kan gärna fråga om avbokningsplatser från resebyrån: alumni@axtours.fi eller +358 40 483 4950. (Uppdaterad 13.6.2023)