UNIVERSITETSRESA TILL LUND OCH KÖPENHAMN 5.-10.9.2023

Yliopistomatka

Alumnföreningen arrangerar en resa till Lund, Malmö och Köpenhamn 5.–10.9.2023. För att minimera koldioxidavtrycket så reser vi med tåg och båt på vägen till resmålet. Expert under resan är historikern, kulturforskaren och professorn i Nordenstudier Peter Stadius.

Lunds universitet är ett av de nordiska ländernas största utbildnings- och forskningsenheter och placerar sig i internationella jämförelser bland de hundra bästa i världen. Förutom Uppsala så har finska studerande under århundraden sökt sig just till Lund.

Köpenhamns universitet är det största universitetet i de nordiska länderna och är akademiskt det mest högklassiga. Majoriteten av studeranden studerar humanistiska vetenskaper. Universitetscampusen är placerade runt om Köpenhamn och det äldsta ligger i stadens centrum.  Betydande alumner från universitetet är bl.a. Tyko Brahe (1546-1601), Sören Kierkegaard (1813-1855) och Niels Bohr (1885-1962).

Förfrågningar och bokningar: alumni@axtours.fi eller under vardagar telefon +358 40 483 4950.