Styrelsen 2022

Alumnföreningens styrelse ansvarar för verkställandet av föreningens strategi. Till styrelsen hör 12 medlemmar från olika samhällsbranscher. Styrelsens medlemmar väljs under föreningens årsmöte för en mandatperiod på två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för kommunikation-, program-, medlemsrekrytering- och ekonomi samt tillsätter även vid behov olika utskott.

Jan Schugk

Jan Schugk

Jan Schugk är ordförande i Alumnföreningens styrelse och överläkare på försäkringsbolaget Varma....

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski är viceordförande i Alumnföreningens styrelse. Hon är verkställande...

Antti Arjava

Antti Arjava

Antti Arjava är överombudsman på Finska Kulturfonden och alumn från humanistiska fakulteten.

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn från...

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo

Riikka Heikinheimo är direktör på Finlands näringsliv rf. Hon är fil.dr i molekylgenetik, Sveriges...

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki är chefredaktör för tidningen Kirkko ja kaupunki. Han är alumni i teologi.

Janne Keränen

Janne Keränen

Janne Keränen är servicechef för Finska Missionssällskapet. Hän är alumni i teologi.

Tarja Kohila

Tarja Kohila

Filosofie doktor Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki är magister i juridik och alumn från juridiska fakulteten. Han arbetar som General...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala är med.dr 1981 HU. Medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet.

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är pro-rektor emerita vid Helsingin Normaalilyseo och alumn från pedagogiska...

Salla Syrman

Salla Syrman

Salla Syrman är senior kommunikationskonsult och delägare i kommunikationsbyrån Kaiku. Hon är...