Styrelsen 2023

Alumnföreningens styrelse ansvarar för verkställandet av föreningens strategi. Till styrelsen hör 12 medlemmar från olika samhällsbranscher. Styrelsens medlemmar väljs under föreningens årsmöte för en mandatperiod på två år. Styrelsen utser arbetsgrupper för kommunikation-, program-, medlemsrekrytering- och ekonomi samt tillsätter även vid behov olika utskott.

Jan Schugk

Jan Schugk

Jan Schugk är ordförande i Alumnföreningens styrelse och överläkare på försäkringsbolaget Varma....

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski är viceordförande i Alumnföreningens styrelse. Hon är alumn från juridiska-...

Ville Aula

Ville Aula

Ville Aula är doktorand vid London School of Economics and Political Science och alumn från...

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki

Jaakko Heinimäki är ledare för finska sjömanskyrkan i Benelux-länderna. Han är alumn från...

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki är programdirektör för  Finlands Unicef. Hon är humanistiska fakultetens alumn.

Janne Keränen

Janne Keränen

Janne Keränen är servicechef för Finska Missionssällskapet och ordförande i Finska kyrkans...

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki är magister i juridik och alumn från juridiska fakulteten. Han arbetar som rättschef på...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala är medicine doktor och alumn från medicinska fakulteten. Hon är specialläkare...

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä är ordförande i delegationen för Nationalgalleriet. Han är alumn från humanistiska...

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi

Sinikka Sahi är filosofie doktor från pedagogiska fakulteten och filosofie magister från...

Ralf Sunell

Ralf Sunell

Ralf Sunell on Suomen Kulttuurirahaston varainhoidon asiamies. Hän on oikeustieteellisen...

Salla Syrman

Salla Syrman

Salla Syrman är senior kommunikationskonsult och delägare i kommunikationsbyrån Kaiku. Hon är...