Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski

Marja-Liisa Niinikoski är viceordförande i Alumnföreningens styrelse. Hon är alumn från juridiska- och pedagogiska fakulteten samt Ekonomie doktor från Aalto univesitetet.Hon är verkställande direktör för Suomen tekstiili & Muoti rf.