KUINKA ALUMNI AMBASSADOR SAI ALKUNSA?

Helsingin yliopistossa syntyi tarve uudenlaiseen mentorointiin, kun sekä alumnien että opiskelijoiden elämäntyyli noudatteli nopeatempoista nykyaikaa. Mentorointiin toivottiin joustavuutta ja skaalautuvuutta, jotta mahdollisimman monella alumnilla olisi mahdollisuus auttaa ja opiskelijalla tavoittaa apu.

Syntyi Alumni Ambassador -palvelu, joka mahdollistaa mentoroinnin ajasta ja paikasta riippumatta.

Haluaisitko auttaa opiskelijaa työelämään valmistautumisessa, mutta aika on kortilla ja sinä itse työn takia jatkuvasti liikkeessä? Ratkaisu voi olla Alumni Ambassador -toiminta – Alumniyhdistyksen uusi keino auttaa opiskelijoita paikasta ja ajasta riippumatta. Toimintaympäristönä on työelämään keskittynyt sosiaalisen median palvelu LinkedIn. Se tarjoaa valmiin ja toimivan alustan, jolla alumnit ja opiskelijat voivat kohdata helposti ja omilla ehdoillaan.

Vaikka Ambassadorit ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla, tarkistetaan kaikkien osallistujien opiskelutiedot, jotta voidaan varmistaa, että Helsingin yliopiston alumnit auttavat juuri Helsingin yliopiston opiskelijoita. Ensin opiskelijat tarvitsevat hyvän LinkedIn-profiilin. Alumniyhdistys järjesti syksyllä 2017 useita LinkedIn- aamiaisia, joissa alumni Merli Juustila koulutti opiskelijoita LinkedInin käyttöön. Kysyntää LinkedIn-koulutukselle ja alumnien avulle on, kertoo Alumniyhdistyksessä Ambassador-ohjelmaa koordinoiva Kaisa-Leena Rahikka.

Opiskelijoita kiinnostaa esimerkiksi ensikäden tieto siitä, kehen voi ottaa yhteyttä, jos hakee harjoittelupaikkaa tai kesätöitä, millaisia taitoja tietyssä työssä pitäisi olla tai millaisia oppiaineita tiettyyn tehtävään työllistyäkseen kannattaisi opiskella.

Tällaista tietoa löytyy tietenkin alumneilta. Alumni Ambassadorit eli ”lähettiläät” voivat vastata kysymyksiin, vinkata työ- tai harjoittelupaikoista ja arvioida ansioluetteloita. Ambassadoreille on vain kaksi vaatimusta: heillä täytyy olla LinkedIn-profiili ja heidän täytyy sitoutua vastaamaan saamiinsa kysymyksiin – vaikka sitten vain kertoa, että ”juuri nyt en ehdi auttaa”. Opiskelija tunnistaa Ambassadorin tämän profiiliin liitetystä tekstistä. Jos oma elämäntilanne muuttuu kiireisemmäksi tai opiskelijoiden kysymyksiä tulee liikaa, tekstin voi itse poistaa profiilistaan. Alumniyhdistys koordinoi toimintaa niin, että kukaan alumni ei pääse kuormittumaan liikaa, ja etsii opiskelijoille tarvittaessa uuden ambassadorin, jos ensimmäinen vaihtoehto ei ehdi vastata.

Alumni Ambassador-toiminta on muutenkin kevyempää kuin perinteinen mentorointi: alumni ei sitoudu mihinkään pidemmäksi aikaa eikä häneltä vaadita tehtävään kouluttautumista kuten mentorilta.

Hän vain vastaa opiskelijoiden kysymyksiin omasta näkökulmastaan. Helsingin yliopistossa toiminta on vasta aluillaan, mutta sama malli on todettu toimivaksi Harvardin yliopistossa, missä alumnitoiminnalla on pitkät perinteet. Helsingin yliopiston alumniyhdistys kehitti toimintamuodon yhteistyössä Harvard Club of Finlandin puheenjohtaja Mika Malinin kanssa.

Kynnystä osallistua Ambassadoriin madaltaa se, että toiminta on läpinäkyvää ja hyvin rakennettu. Alumni ei itse joudu improvisoimaan mitään, vaan kaikelle on raamit. Vaikka jatkuva kiire onkin monelle alumnille arkea, Malin uskoo, että halua auttaa löytyy.

Tunnistan Harvardin alumneissa sisäänrakennetun halun auttaa opiskelijoita oikealle polulle, koska omat kokemukset opinahjosta ovat olleet niin hyviä. Uskon, että sama pätee myös Helsingin yliopistoon.