MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ?

Nuoret, akateemisesti koulutetut ihmiset eivät aina työllisty koulutustaan vastaaviin paikkoihin optimaalisesti. Alumnit ovat erittäin motivoituneita auttamaan nykyisiä opiskelijoita työllistymään tehokkaammin. Alumni Ambassador –palvelu mahdollistaa kontaktin alumnien ja opiskelijoiden välillä, vaikka aikaa ei olisikaan tavata kasvokkain.

Palvelun tavoitteena on, että Helsingin yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet työllistyvät helpommin, nopeammin ja tarkemmin paikkoihin, jotka vastaavat heidän osaamistaan ja koulutustaan.