Paikallisklubit

Paikallisklubit ovat tehokas tapa rakentaa kansain välistä verkostoa ja monipuolista alumniyhteisöä. Paikallisklubin sijaintiin vaikuttaa vapaaehtoisten alumnien aktiivisuus ja Helsingin yliopiston strategiset tavoitteet.

Etsimme aktiivisia vapaaehtoisia, jotka haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun ja tapahtumajärjestelyihin. Paikallisklubit järjestävät 2–3 tapahtumaa vuosittain. Yliopisto ja yhdistys tukevat klubien toimintaa.