Har du en idé?

HAR DU EN IDÉ?

Alumnföreningen samlar kontinuerligt respons från sina medlemmar. På basen av responsen utvecklas både evenemangspraxis och programinnehåll för att motsvara medlemmarnas önekmål. Medlemsresponsen är grunden för föreningens verksamhet.