Alumnföreningen

Vad är Alum­nföreningen?

img_8069

Alumnföreningen är en livskraftig och växande gemenskap, Helsingfors universitets erkända strategiska kumpan och en viktig del av universitetsfamiljen. Föreningen erbjuder sina medlemmar en möjlighet att hitta gamla och nya vänner samt att delta i universitetslivet och dess framgång.

Alumner är alla som fått studierätt vid Helsingfors universitet, forskare och de som arbetat för universitetet. Man behöver inte ha tagit en examen, även studerande och personal är alumner.

Föreningen arrangerar intressanta evenemang och stöder universitetet bland annat genom att förmedla alumnernas kunnande och arbetslivserfarenhet till universitetet. Universitetet stöder studerande bland annat genom att dela ut stipendier från Alumnfonden och genom mentorering till studerande. Alumnföreningen stöder universitetets medelinskaffning.

Alumnföreningen erbjuder sina medlemmar flera medlemsförmåner som behändigt är samlade i en avgiftsfri applikation på telefonen, eller i vårt medlemsbrev som utkommer en gång om året.

Utöver detta arrangeras ett femtiotal evenemang i året enbart för alumner samt den traditionella Alumnfesten, där även Årets Alumn koras.

 

En akademisk gemenskap

img_8069

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är en betydande aktör i internationell jämförelse, såväl i storlek som i aktivitet. I år fyller föreningen 30 år! Vi har fler medlemmar än de flesta kommuner har invånare – över 7000. Det krävs 11 Solennitetssalar eller 60 metrotågsvagnar för att alla skall kunna delta samtidigt.¹ Tillsammans utgör vi en akademisk gemenskap som med sin verksamhet synliggör betydelsen av forskning och akademisk utbildning i samhället.

Vi har kommit överens med aktiva fakulteter, strategiska sektorer och med studentorganisationer om de verksamhetsområden som alumnernas akademiska volontärarbete kommer att fokusera på.

I alumnverksamhet behöver man inte hitta på och förverkliga allting själv, samarbete är en styrka. På tillställningarna träffar du alltid intressanta personer och alumner från andra universitet. Vi önskar alla varmt välkomna till föreningens program. Du kan ta med dig en vän även om hen inte är alumn. Den respons som vi har fått talar för att du kommer att trivas.

 Till sist vill jag tacka alla de hundratals alumner som har ställt upp som akademiska volontärer i år och i fjol. Ni har vid sidan av allt annat föreläst, deltagit i arbetsutskott, hjälpt till med post-utskick och förenat alumner från olika studieområden.

Ett stort tack å hela medlemskårens vägnar!

¹ Det finns 717 platser i Solennitessalen och i den
nyare m200 metrotågvagnen finns det 124 sittplatser.

 

Alumnverksamheten fick sin början i Amerika

img_8069

Det är allmänt känt att universitetens historia går tillbaka till 600-talet, århundradet då islam föddes och Koranen skrevs. Men hur många vet att alumnverksamheten fick sin början först på 1800-talet, århundradet för glödlampor och järnvägar?

Att ingen alumnverksamhet etablerades vid universiteten på över tusen år, trots att studenter ständigt utexaminerades, är en fråga som väckt mitt intresse i samband med min doktorsavhandling om alumnverksamhet. Jag forskar i betydelsen av alumnengagemang vid gamla topprankade universitet runt om i världen. Till dem hör Harvard, Penn State, Cambridge, Wien, Uppsala och Helsingfors universitet.

Pia Widen
Doktorand, FM
Alumn i humaniora

LÄS PIA WIDÉNS TEXT I SIN HELHET HÄR

 

Alumnföreningens historia

img_8069

Alumnernas historia är lika gammal som universitetet – över 380 år. Bland alumnerna finns nobelister, statsöverhuvud, uppfinnare, forskare, musiker, konstnärer, idrottsmän och företagare. Den största delen av alumnerna har arbetat utanför universitetet. För att friska upp minnet har vi samlat några historiska exempel från de senaste åren.

LÄS MERA HÄR