Medlemskommunikation

E-POST

lauren-mancke-aOC7TSLb1o8-unsplash

Föreningen har följande e-postadresser: hu@alumnforeningen.fi, hy@alumniyhdistys.fi och  uh@alumniassociation.fi

Föreningen informerar om aktuella frågor och evenemang främst per e-post. Meddelandena är koncisa, så att du med ett ögonkast ser om innehållet är relevant för dig. För att vi skall kunna skräddarsy vår kommunikation till dig rekommenderar vi att du fyller i dina intresseområden i medlemsregistret under rubriken Som medlem är jag intresserad av.

Intresseområdena är 

 • Akademiskt volontärarbete inom föreningen
 • Vetenskapsanknutna föreläsningar och seminarier
 • Tillställningar som möjliggör nätverkande, så som fester, evenemang och AfterWork
 • Arbete och karriär samt utbildning som tema
 • Kulturevenemang, som Litteraturcirkeln och Kulturträffar
 • Samhälleliga frågor
 • Hälsa och medicin
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Ekonomi och näringsliv
 • Alumnresor
 • Motion
 • Alumnprodukter och erbjudanden
 • Fungera som mentor
 • Att tala om ditt arbete/din bransch vid evenemang
 • Att tala om dina egna studieerfarenheter vid olika tillställningar
 • Att delta i utvecklingen av alumnverksamheten inom din vetenskapsgren/ditt läroämne
 • Verka som sakkunnig till förmån för universitetet eller alumnverksamheten
 • Anställa en praktikant eller en pro gradu-skribent
 • Att delta (t.ex. som rådgivare) i universitetets projekt, som förbereder kommersialisering av forskningsupptäckter

Såhär uppdaterar du dina intressen

För att få de meddelanden som intresserar dig och undvika onödiga meddelanden rekommenderar vi att du uppdaterar dina intresseområden i medlemsregistret under rubriken ”Som medlem är jag intresserad av”. Du kan enkelt redigera dina intressen och dina medlemsuppgifter via din personliga medlemslänkn. Dina intressen uppdaterar du på fliken Intressen. När du uppdaterat dina intressen flytta dig till fliken Bekräftelse och tryckt på knappen ”Spara”. Din personliga uppdateringslänk kan du beställa här:

alumnforeningen.fi/uppdaterakontaktuppgifter

Alternativt kan du uppdatera dina intressen genom att ta kontakt med kontoret. Vi skräddarsyr vår kommunikation baserat på dina val.

ELEKTRONISKT MEDLEMSKORT

Jäsenkortti_puhelinkuva

Du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet då du betalat medlemsavgiften för år 2021 på nätet via den elektroniska registerlänken. Efter betalningen flyttas du automatiskt till en webbsida där du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet. Kortet sparas som en ikon på din mobiltelefonskärm. Med kortet kan du behändigt påvisa ditt medlemskap i föreningen och ta del av medlemsförmåner som erbjuds av bl.a. UniCafe, UniSport, Gaudeamus och andra samarbetspartners. Kortet finns alltid med dig och uppdateras automatiskt. Det lönar sig att kolla i medlemskortsapplikationen regelbundet eftersom applikationen inte meddelar om nya uppdateringar automatiskt (push-notiser).

På föreningens webbsida hittar du ytterligare information, svar på vanliga frågor och instruktioner för hur du laddar ner kortet.

TANKAR VÄRDA ATT DELA

 

tankar_1920x1080

Alumnföreningen delar med jämna mellanrum intressanta inspelningar med rubriken: Tankar värda att dela (Jakamisen arvoinen ajatus). Detta möjliggör att medlemmar kan följa med Alumnföreningens och dess samarbetspartners evenemang oberoende av tid och rum.

mässor, evenemang och media

 

02 (1)

Alumnföreningen besöker mässor, presenterar sig i olika samarbetspartners kommunikationskanaler, branschtidningar och andra medier samt på universitetets och fakulteternas evenemang och i samarbetsprojekt. Känner du till ett evenemang där vi borde synas?

följ oss på instagram och twitter

 

instagramtwitter427-jpg

Följ Alumnföreningen på Twitter @Alumniyhdistys och på Instagram @Alumniyhdistys

FACEBOOK

facebook_2015_logo

Följ, gilla och diskutera på Alumnföreningens egen Facebook-sida tillsammans med 2000 andra alumner.

facebook.com/Alumniyhdistys

LINKEDIN

linkedin 2

Alumnföreningen har en sluten LinkedIn- grupp för diskussioner om arbete och karriär. I gruppen erbjuder medlemmarna varandra och studerande arbetsplatser, praktikplatser, mentorering och goda råd för arbetssökning. Genom Alumni Ambassador-tjänsten kan du få tips och information om sysselsättning. Till gruppen godkänns alla medlemmar i Alumnföreningen. Över 1000 experter från olika områden är redan registrerade.

linkedin.com/groups/8431519

 

 

 

MEDLEMSTIDNINGAR 2013-2022