Medlemskommunikation

E-POST MEDDELANDEN

lauren-mancke-aOC7TSLb1o8-unsplash

Alumnföreningen kommunicerar om aktuella ärenden framförallt via e-post. Våra e-postmeddelanden är koncisa och planerade så att du redan på basen av rubriken ser om innehållet intresserar dig.

Meddelanden om evenemang och verksamhet skickas i första hand baserat på de val av intressen som medlemmarna gjort. Exempelvis så får medlemmar som är intresserade av “Alumnprodukter och -erbjudanden” meddelanden om medlemsförmåner och medlemmar som valt ”Alumnresor” meddelanden om kommande alumnresor. För att få meddelanden som intresserar dig och undvika onödiga meddelanden lönar det sig att uppdatera sina intresseområden i medlemsregistret.

Intresseområdena är:

 • Vetenskapsanknutna föreläsningar och seminarier
 • Kulturevenemang, som Litteraturcirkeln och Kulturträffar
 • Evenemang relaterade till Universitetet, som inskription och kampusbesök
 • Fester, fritid och nätverkande
 • Evenemang och utbildningar relaterade till arbete och karriär
 • Samhälleliga evenemang och aktiviteter
 • Evenemang för hela familjen
 • Alumnresor
 • Alumnprodukter och erbjudanden
 • Bloggar, video och podcaster som delas av föreningen
 • Akademiskt volontärarbete inom föreningen

Dessutom kan du meddela att du är intresserad av följande saker:

 • Fungera som mentor
 • Mentorera en studerande i skrivprocessen för ett examensarbete
 • Svara på studerandes intervjufrågor gällande arbetsliv
 • Berätta om mitt arbete/min bransch på en arbetslivskurs inom mitt läroämne eller delta i en paneldiskussion
 • Berätta om mina egna studieerfarenheter vid olika tillställningar
 • Agera värd för ett besök av studerande eller alumner på min arbetsplats
 • Anställa en praktikant eller en pro gradu-skribent
 • Delta i utvecklingen av alumnverksamheten inom min vetenskapsgren
 • Verka som sakkunnig till förmån för universitetet eller alumnverksamheten
 • Delta t.ex. som rådgivare i universitetets projekt, som förbereder kommersialisering av forskningsupptäckter

Såhär redigerar du dina intresseval

Du kan enkelt redigera dina intressen genom att beställa en personlig uppdateringslänk på adressen www.alumnforeningen.fi/uppdaterakontaktuppgifter. Ifall det inte går att uppdatera via länken så kan du uppdatera dina intressen genom att ta kontakt med kontoret. 

Efter att du fått uppdateringslänken, välj fliken Intressen och uppdatera uppgifterna i fältet Som medlem är jag intresserad av. När du uppdaterat dina intressen fortsätt till fliken Bekräftelse och tryck på Spara/Fortsätt. Om du inte fyller i några intressen så får du endast ett par meddelanden av allmän natur under året.

 

ELEKTRONISKT MEDLEMSKORT

Jäsenkortti_puhelinkuva

Du kan ladda ner det elektroniska medlemskortet då du betalat medlemsavgiften på nätet via den elektroniska registerlänken. Kortet sparas som en ikon på din mobiltelefonskärm. Efter betalningen får de nya medlemmar länken de kan ladda ner det elektroniska medlemskortet. 

Med kortet kan du behändigt påvisa ditt medlemskap i föreningen och ta del av medlemsförmåner som erbjuds av bl.a. UniCafe, UniSport, Gaudeamus och andra samarbetspartners. Kortet finns alltid med dig och uppdateras automatiskt. Det lönar sig att kolla i medlemskortsapplikationen regelbundet eftersom applikationen inte meddelar om nya uppdateringar automatiskt (push-notiser).

På föreningens webbsida hittar du ytterligare information, svar på vanliga frågor och instruktioner för hur du laddar ner kortet.

TANKAR VÄRDA ATT DELA

 

tankar_1920x1080

Alumnföreningen delar med jämna mellanrum intressanta inspelningar med rubriken: Tankar värda att dela (Jakamisen arvoinen ajatus). Detta möjliggör att medlemmar kan följa med Alumnföreningens och dess samarbetspartners evenemang oberoende av tid och rum.

mässor, evenemang och media

 

02 (1)

Alumnföreningen besöker mässor, presenterar sig i olika samarbetspartners kommunikationskanaler, branschtidningar och andra medier samt på universitetets och fakulteternas evenemang och i samarbetsprojekt. Känner du till ett evenemang där vi borde synas?

följ oss på instagram och twitter

 

instagramtwitter427-jpg

Följ Alumnföreningen på Twitter @Alumniyhdistys och på Instagram @Alumniyhdistys

FACEBOOK

facebook_2015_logo

Följ, gilla och diskutera på Alumnföreningens egen Facebook-sida tillsammans med 2000 andra alumner.

facebook.com/Alumniyhdistys

LINKEDIN

linkedin 2

Alumnföreningen har en sluten LinkedIn- grupp för diskussioner om arbete och karriär. I gruppen erbjuder medlemmarna varandra och studerande arbetsplatser, praktikplatser, mentorering och goda råd för arbetssökning. Genom Alumni Ambassador-tjänsten kan du få tips och information om sysselsättning. Till gruppen godkänns alla medlemmar i Alumnföreningen. Över 1000 experter från olika områden är redan registrerade.

linkedin.com/groups/8431519

 

 

 

MEDLEMSTIDNINGAR 2013-2024