Årets Alumn

Årets Alumn är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Till uppgiften utses årligen en person som med sin verksamhet har stött principerna vid Helsingfors universitet, främjat uppskattningen av akademisk utbildning samt lyft den akademiska Helsingfors andan. Följande personer har tidigare axlat Alumnmanteln.

2020 Ilkka Herlin

Ilkka Herlin

CAR­GO­TECS STYRELSEORDFÖRANDE, HISTORIKER FD ILK­KA HER­LIN ÄR ÅRETS ALUMN 2020

Cargotecs styrelseordförande, historker FD Ilkka Herlin är Årets Alumn 2020.
Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har valt FD Ilkka Herlin, styrelseordförande för Cargotec och miljöpåverkare till Årets Alumn 2020.

”Vi måste frångå de stora strukturerna som vi själva har skapat till att i stället existera i harmoni med naturen. Teknologin måste anpassas för att den ska kunna vara en del av det naturliga systemet. Den moderna kulturens stora misstag är att den försökt kontrollera naturens gång uppifrån”, säger Herlin.

Som årets alumn kommer Herlin åtminstone att prata om hur brådskande det är att bekämpa både klimatförändringen och det faktum att biodiversiteten minskar. På sin egen gård Qvidja i Pargas experimenterar Herlin med ett slags jord-och skogsbruk som ska öka biodiversiteten och binder koldioxid från luften till jorden istället för att vara en källa till kol.

Herlin har gjort insatser för att skydda Östersjön sedan början av 1990-talet. Arbetet har gett upphov till Baltic Sea Action Group (BSAG), Soilfood Oy, ett regenerativt återvinningsföretag och Q Power, ett företag för förnybar energi.

Huvudfokuset för Herlins forskarkarriär har legat inom vetenskapens och teknologins historia, och att sträva till att förstå hur de stora systemen fungerar. Herlin har varit involverad i många uppstartsföretag och ekologiska innovationer. Vad är receptet för innovation?

”Det viktiga är att grundforskningen inte redan på förhand har som mål förvandlas till innovation. Allt det som jag själv varit involverad i har vuxit fram ur det bästa av kompromisslös grundforskning och marginalämnen, som först senare kombinerats med ett lösningsorienterat tänkande.”

ALUMNFORUM ÅRETS ALUMN 2020

Tänk om vi kan gå från ett destruktivt till ett konstruktivt förhållande med naturen? Leva i harmoni som en del av naturen?
Fredagen 11.9.2020 kl 16.30
Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 4

Tankehörnan har ett begränsat antal sittplatser och platserna reserveras i anmälningsordning. Du kan även följa med föreläsningen hemifrån som direktsändning från Tankehörnan.

2019 Heikki Aittokoski

2019 Heikki Aittokoski

En intelligent optimist Årets alumn, utrikeskorrespondent Heikki Aittokoski, anser att man borde förhålla sig på ett positivt sätt till världen och framtiden och inte bara fokusera på problem. “Det är ju som ett skämt att man först läser politisk historia vid...

2018 Reetta Kivelä

2018 Reetta Kivelä

Årets Alumn, Gold&Green Foods-startupbolagets grundare och tekniska chef Reetta Kivelä och hennes idé pulled havre, havrebaserat vegetabiliskt protein, har varit föremål för stor uppmärksamhet i media i Finland – troligtvis mer än något livsmedel eller någon...

2017 Pauliine Koskelo

2017 Pauliine Koskelo

Domare för Europeiska människorättsdomstolen, hedersdoktor, JD Pauliine Koskelo är Årets Alumn Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har utsett Pauliine Koskelo till Årets Alumn 2017. Koskelo är domare vid Europeiska människorättsdomstolen och var president för...

2016 Hannu Nurmio

2016 Hannu Nurmio

JK Tuomari Nurmio är årets Alumn 2016 Han föddes i Mosabacka, Helsingfors år 1950, tillbringade sin barndom i bl.a. Broholmen, Munksnäs, Haga, Kottby, Tölö och till sist Berghäll som tonåring. Skolgången avklarades vid Torkelsbackens pojklyceyum ”Tossu”, och en gång...

2015 Marja Manninen

2015 Marja Manninen

YLE:s korrespondent, PM Marja Manninen är Årets Alumn 2015 Marja Manninen, utrikeskorrespondent för YLE i Moskva, har blivit utsedd till Årets Alumn 2015 vid Helsingfors universitet. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet beviljar hederstiteln årligen åt en...

2014 Juhana Vartiainen

2014 Juhana Vartiainen

Överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral, PD Juhana Vartainen är Årets Alumn 2014 Till Helsingfors universitets Årets Alumn 2014 valdes Överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral Juhana Vartiainen. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet...

2013 Laura Kolbe

2013 Laura Kolbe

Professor, FD Laura Kolbe är Årets Alumn 2013 Laura Kolbe haluaa yliopistolaiset mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Helsinki ilman yliopistoa olisi tyhjiä, tuulisia katuja ahtaalla niemellä – jotain ihan muuta kuin tuntemamme elävä kaupunki. Yliopiston...

2012 Petter Taalas

2012 Petter Taalas

Överchef, FD Petteri Taalas är Årets Alumni2012 Petteri Taalas on toiminut useissa kansainvälisissä luottamustehtävissä, muun muassa Maailman ilmatieteen järjestössä hallintoneuvoston jäsenenä, Euroopan unionin komission erilaisissa tiedeprojekteissa sekä eri ilmasto-...

2011 Olli Rehn

2011 Olli Rehn

Kommissionär VTM Olli Rehn är Årets Alumn 2011 Opiskelujensa lomassa Olli Rehn pelasi kärkimiehenä yliopiston futisseurassa ja toimi muun muassa Suomen Keskustan varapuheenjohtajana. Valmistumistani vauhditti se, että erehdyin antamaan julkisen lupauksen, jonka mukaan...

2010 Bengt Holmström

Professor, Ph.D., FK Bengt Holmström är Årets Alumn 2010 Helsingfors universitets Alumförening har den 13.10.2010 utsett den internationellt erkände nationalekonomen professor Ph.D., FK Bengt Holmström till Årets Alumn. Ekonomipriset - Sveriges Riksbanks pris i...

2009 CLAES ANDERSSON

Författare, psykolog, ML Claes Andersson är Årets Alumn 2009 Claes Anderssonin mukaan Suomen yliopistolaitoksella on ollut merkittävä rooli talouden ja ammattiosaamisen kehittäjänä sekä yhteiskunnan tasa-arvoistamisessa. Yliopiston yhtenä tehtävänä on perinteisesti...

2007 PEKKA HIMANEN

Professor, FD Pekka Himanen är årets alumn 2007 Pekka Himanen ihmetteli puheessaan, miten Suomessa voidaan odottaa, että meidän yliopistomme tuottavat maailman johtavia innovaattoreita tilanteessa, jossa yliopistojen oppilas-opettaja -suhdeluku on kaksinkertainen...

2005 JACOB SÖDERMAN

JL, JD h.c. Jacob Söderman är Årets Alumn 2005 Jacob Söderman on toiminut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana 2003–2005, Helsingin yliopiston konsistorissa 2004–2006 ja Euroopan neuvoston viisaiden ryhmässä 2005–2006. Oikeusministerinä hän oli 1971, sosiaali- ja...

2004 HELENA RANTA

OD, professor i rättsodontolog Helena Ranta är Årets Alumn 2004 Helena Ranta on toiminut useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. Hän on ollut näissä tehtävissä Bosnia ja Hertsegovinassa 1996–1997, Kosovossa 1998–2001,...

2003 EERO HUOVINEN

Biskop, TD Eero Huovinen är Årets Alumn 2003 Ennen piispaksi tuloaan Eero Huovinen työskenteli Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1978 ja toimi viime vaiheessa dogmatiikan professorina ja tiedekunnan dekaanina....

2002 KAARI UTRIO

Författare Kaari Utrio är Årets Alumn 2002 Kaari Utrio opiskeli historiaa Helsingin yliopistossa ja valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1967. Seuraavana vuonna Utrio julkaisi ensimmäisen romaaninsa Kartanonherra ja kaunis Kirstin.

2001 RISTO PELKONEN

Arkiater, MKD Risto Pelkonen är Årets Alumn 2001 Risto Pelkonen väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1963. Vuosina 1964–1972 hän työskenteli Jälleenvakuutusyhtiö Varman asiantuntijalääkärinä ja vuosina 1972–1996...

2000 Republikens president TARJA HALONEN

Republikens President, JK, FD h.c., JD h.c. Tarja Halonen är Årets Alumn 2000 Tarja Halonen toimi Suomen tasavallan 11. presidenttinä ja ensimmäisenä naispuolisena valtionpäämiehenä vuosina 2000–2012. Hän astui virkaan 1. maaliskuuta 2000, ja hänet valittiin uudelleen...

1999 ERKKI LIIKANEN

EU kommissionär, PM Erkki Liikanen är Årets Alumn 1999 Erkki Liikanen valmistui valtiotieteen kandidaatiksi kansantaloustieteestä Helsingin yliopistosta 1975. Hän on Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja eli pääjohtaja. Hän on myös Euroopan keskuspankin neuvoston...

1998 JORMA OLLILA

VD, PM, DI, MSc Jorma Ollila är Årets Alumn 1998 Jorma Ollila valmistui Helsingin yliopistosta valtiotieteen maisteriksi pääaineenaan kansantaloustiede 1976. Vuonna 1978 hän suoritti London School of Economicsissa (LSE) MSc-tutkinnon taloustieteessä. Vuonna 1981...

1997 JORMA KAIMIO

VD, FD.docent Jorma Kaimio är Årets Alumn 1997 Jorma Kaimio on suomalainen antiikintutkija ja etruskologi. Kaimio toimi tutkijana ja opettajana Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksella, kunnes siirtyi Akateemisen kirjakaupan johtoon. Kaimio toimi...

1996 Eeva Ahtisaari

FK fru Eeva Ahtisaari är Årets Alumn 1996 Eeva Ahtisaari alkoi opiskella historiaa Helsingin yliopistossa 1956 ja suoritti humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon 1962. Vuosina 1990–1993 Eeva Ahtisaari toimi historioitsijana eduskunnan rahoittamassa entisiä...

1995 Riitta Uosukainen

Statsråd, FL Riitta Uosukainen är Årets Alumn 1995 Riitta Uosukainen opiskeli Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, jossa hänen aineyhdistelmäänsä kuuluivat suomen kieli, kotimainen kirjallisuus, kansanrunous, kansatiede, kasvatustiede ja käytännöllinen...

1994 PEKKA HALLBERG

President för högsta förvaltningsdomstolen, JD, PD, docent Pekka Hallberg är Årets Alumn 1994 Pekka Hallberg on suomalainen juristi, joka on toimi korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä 1993–2012. Hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti ja Joensuun...

1993 LIISA JORONEN

Styrelseordförande i SOL PeD Liisa Joronen är Årets Alumn 1993 Johtamisesta ja henkilöstön sisäisestä kasvusta kiinnostunut Liisa Joronen väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1993 aiheella "Ammatillisen kasvun edellytykset organisaatiossa"....

1992 YRJÖ PESSI

Bergsråd, AFD Yrjö Pessi är Årets Alumn 1992 Yrjö Pessi on professori, vuorineuvos ja Kemiran entinen pääjohtaja (1975–1990).

1991 HANNELE POKKA

Kanslichef, JD Hannele Pokka är Årets Alumn 1991 Hannele Pokka on Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtori. Vuosina 1994–2008 Pokka oli Lapin läänin viides maaherra ja ensimmäinen nainen virassa. Hän on suomalainen poliitikko ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö...