2015 Marja Manninen

Marja Manninen

Marja Manninen

YLE:s korrespondent, PM Marja Manninen är Årets Alumn 2015

Marja Manninen, utrikeskorrespondent för YLE i Moskva, har blivit utsedd till Årets Alumn 2015 vid Helsingfors universitet. Alumnföreningen vid Helsingfors universitet beviljar hederstiteln årligen åt en person som med sin verksamhet har stött principerna vid Helsingfors universitet och främjat uppskattningen av akademisk utbildning.

I sitt tal på Alumnfesten på Restaurang Börs konstaterade Manninen, att skolningssystemet i Finland är mycket lyckat. Vi utbildar till ett kritiskt tänkande, vilket fungerar som en sköld i ett informationskrig. Vi har en skyldighet att tala sanning, oberoende om den behagar publiken eller inte.

Angående krisen i Ukraina, konstaterar Årets Alumn 2015 Marja Manninen, att även om nivån på utbildning i både Ukraina och Ryssland är hög – högre än många tror – utbildar man inte där till ett kritiskt tänkande. Informationen från ovan antas som sanning. Människorna på bägge sidor är lika lätta att manipulera.

I dagens kommunikation oroar Manninen sig för twittrandet. Risken är att den första tweeten blir kvar i minnet oberoende om informationen är riktigt eller inte. Efteråt är felaktigheten svår att korrigera. Därtill litar man för mycket på Google utan att granska källan.

Talet av utrikeskorrespondenten vid YLE var självaste svaret på frågan till Årets Alumn:

Var får en finländsk korrespondent i de rådande omständigheterna de andliga resurser med vilka man kan finna och förmedla till sitt hemland det man själv anser vara korrekt information?

”En finländsk korrespondent finner de nödvändiga resurserna i vårt demokratiska och mångdimensionella samhälle och dess överlägsna utbildningssystem. Vi utbildas till att tänka självständigt – att förstå att det inte existerar endast en sanning här i världen och att man bör förhålla sig kritiskt till all information. Av denna orsak är vi svårare att manipulera. Publiken vet detta och kan också lita på det”, svarar Manninen.

Marja inledde sina studier i ryska vid 38 års ålder.

Som motvikt till det tunga arbetet är Manninen en storkonsument av deckare. ”De är en motvikt till mitt arbete. I en välskriven deckarhistoria finns en klar intrig, en början och ett slut – till skillnad från mitt arbete, som ofta kan vara riktigt kaotiskt.”

Manninen har också föreläst under deckardagarna i Kouvola.

Manninen studerade två år vid statsvetenskapliga fakulteten och gav sig därefter in i arbetslivet.

17 år senare, år 1988, fick Manninen ett brev från Universitetet om att rätten till studierna går ut våren 1989. Med ett tiotal andra som också lämnat sina studier på hälft, gav hon sin pro gradu till granskning inom utsatt tid och examinerades samma vår. De flesta deltog dessutom i statsvetenskapliga fakultetens promotion.

Årets Alumn

  • född i Sippola, student från samskolan i Ingerois 1972
  • magister i statsvetenskap 1989 med avhandlingen ”Nuoret uutis- ja ajankohtaisohjelmien katsojina” (övers. Ungdomar som konsumenter av nyhets- och aktualitetsprogram)
  • inledde sin karriär som redaktör vid en lokaltidning 1973, gick vidare till att bli redaktör för en tidning i en landskommun och vidare till att bli radioredaktör för Yleisradio (YLE) 1978
  • redaktör för finskspråkiga nyheter vid Sveriges Radio i Stockholm under åren 1982-83
  • radioredaktör för nyheter i Helsingfors och redaktör för Ajankohtainen kakkonen i Tammerfors 1983-86
  • redaktör för riksnyheter i television 1986-90
  • redaktör för YLE:s regionala nyheter i Villmanstrand sedan 1990 med bevakning av sydöstra Finland samt Karelska näset och S:t Petersburg med område. Inledde studier i ryska 1991.
  • journalistpriset år 2007 utdelat av Suomen Kuvalehti
  • utrikeskorrespondent för YLE i Moskva sedan 2010