Program

Välkommen med och delta! Kom alltid ihåg att anmäla dig till evenemangen. Evenmangen är på finska ifall inget annat angivits. Mera information om Alumnresor hittar du här.

Höstens evenemang arrangeras antingen som publika tillställningar, virtuellt eller som hybridtillställningar där man kan delta på plats eller via nätet. I all vår verksamhet beaktar vi myndighetsrekomendationer och arrangerar våra evenemang på ett säkert vis. Om epidemi-situationen förändras gör vi förändringar i våra evenemang.

Litteratur

Facklitteraturklubben: Ulla-Maija Forsberg

  19.10.2021

Fil.dr Ulla-Maija Forsberg, är professor i finsk-ugrisk lingvistik vid Helsingfors universitet. Hon är specialiserad på att studera ordens ursprung. I egenskap av chefredaktör har hon b.la. varit ansvarig för verket Suomen sanojen alkuperä. Läs mer

Fest och fritid

Alumnfesten 2021

  29.10.2021

Alumföreningens höst når sin höjdpunkt då den efterlängtade Alumnfesten äger rum. Förra året hade vi inte möjlighet att fira föreningens 30-årsjubileum, så i år gör vi det – kom med på festen! Alumnfesten firas på traditionsenligt vis genom en middag med placering på Restaurang Börs. Läs mer

Arbete och karriär

LinkedIn skolning: Uppdatera din profil för arbetssökning

  2.11.2021

Har du en LinkedIn-profil, men är inte säker på vad allt den bör inkludera och vad du skall göra med den? Vill du aktivera din jobbsökning och få ut det mesta av LinkedIn? Läs mer

Universitets evenemang

För världen bästa – donatorer stöder universitetet

  3.11.2021

Hur gör man en donation åt Helsingfors universitet? Hur sköter och placerar universitetet det donerade kapitalet? Vad får man till stånd med donationerna? Välkommen med och diskutera och höra om vad donationer betyder för Helsingfors universitet. Läs mer

Litteratur

Litteraturcirkeln: Henrik Meinander

  8.11.2021

Henrik Tikkanens (1924-1984) självbiografiska skandalomsusade romaner på 1970-talet lämnade hans kåserier aforismer och samhälleliga illustrationer i Helsingin Sanomat under åren 1967-1972 i skymundan. Läs mer

Föreläsningar och seminarier

Helsingfors universitets alumner rf:s årsmöte

  11.11.2021 17:00

Helsingfors universitets alumner rf:s stadgeenliga årsmöte. På mötet behandlas bland annat bokslut och verksamhetsberättelse för året 2020, verksamhetsplan och budget för år 2022 samt val av nya representanter till styrelsen och delegationen. Traktering efter mötet. Läs mer

Litteratur

Facklitteraturklubben: Anu Lahtinen

  16.11.2021

Fil.dr Anu Lahtinen, är biträdande professor i finsk och nordisk historia. Hon har forskat framförallt i den Svenska periodens historia. Hennes senaste bok, Ebba, kuningattaren sisar, berättar om Ebba Stenbock, som levde på 1500-talet. Läs mer

Vetenskap och forskning

Vetenskapsklubben: Läkemedelsutvecklingens roll i kampen mot sjukdomar

  17.11.2021

Hur blir en molekyl en ny medicin? Läkemedelsutvecklingens roll har aktualiserats under coronaepidemin och dess roll kommer att växa i framtiden. Kom på plats och hör mera om de olika stadierna i läkemedelsutveckling och om möjligheterna inom läkemedelsbranschen. Läs mer

Universitets evenemang

Soc&kom-dagen: Drömmen om det öppna samhället

  18.11.2021 16:00

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet ordnar den traditionella Soc&kom-dagen torsdagen den 18.11.2021 kl. 16.00–18.00. Drömmen om det öppna samhället handlar om en önskan om att få återgå till en normal vardag utan restriktioner. Läs mer

Miljö och hållbar utveckling

Kulturträff: Havets minne – Meren muisti

  23.11.2021

John Nurminens stiftelse och Helsingfors universitetets alumnförening arrangerar ett diskussionstillfälle med fotokonst om skärgårdsnaturens utsatthet och skönhet. På evenemanget får du se Raimo Sundelins bilder och höra berättelserna bakom bilderna. Läs mer

Litteratur

Facklitteraturklubben: Petri Paavilainen

  7.12.2021

FD, Petri Paavilainen är universitetslektor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för psykologi och talterapi vid Helsingfors universitet. Kognitiv neurovetenskap studerar bearbetning av information i hjärnan, såsom perception, minne, språk och tänkande. Läs mer

Hälsa och medicin

A.I. Virtanen prisutdelning

  10.12.2021

A.I. Virtanen-priset utdelas vart annat år för att hedra kemisten, professorn och nobelpristagaren Artturi Ilmari Virtanens livsverk. Läs mer

Kultur

Kulturträff: Red nose company – Frankenstein

  12.12.2021

Denna föreställning riktar sig till både alumner och barn. Den baserar sig på Mary Shelleys karaktärer, men förverkligas som en musikalisk komedi där man leker med spänningselement på Red Nose Companys vis – det vill säga via clowneri. Läs mer

Litteratur

Litteraturcirkel: Matti Klinge

  13.12.2021

Professor Matti Klinges unika och omfattande memoarserie är färdigställd. Del VI Täysinpalvellut. Muistelmia 2001-2021, berättar om forskaren, författaren och läraren Matti Klinges produktiva 2000-tal. Läs mer

Vetenskap och forskning

Vetenskapsklubben: Alltid aktuella litterära klassiker

  15.12.2021

Trots att litterära klassiker har tagits bort i skolornas undervisningsplaner, betonas betydelsen av klassiker för självkännedom och empatiförmåga. Varför lönar det sig att läsa klassiker och hur närmar sig dagens litteraturforskning klassiker? Läs mer

Fest och fritid

Finlands Lucia på Helsingfors Universitet

  18.12.2021

Finlands Lucia 2021 besöker Helsingfors universitet. Hon sprider värme, ljus och glädje till Alumnföreningens medlemmar med familjer. Lucia och hennes följe uppträder med några sånger, varefter det blir 2-3 allsånger. Detta är ett ypperligt tillfälle för alumner och barn att samlas inför julen. Läs mer

Detta kan också intressera dig

Leijona

MEDLEMSFÖRMÅNER

Alumnföreningen har valt en samling intressanta och etiska samarbetspartners, varav flera fungerar i tätt samarbete med universitetet. Bekanta dig med medlemsförmånerna eller föreslå en ny medlemsförmån.

meren_lumo_kuvaaja_juha_nurminen

AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. 

kultareunakuva_2000px_mv_fi

ALUMNIKAUPPA.FI

Alumnföreningen har en egen nätbutik. I butiken säljs alumnprodukter som evenemangsbiljetter, alumnpins, overallmärken, vinglas och adresser.