Program

Välkommen med och delta! Kom alltid ihåg att anmäla dig till evenemangen. Evenmangen är på finska ifall inget annat angivits. Mera information om Alumnresor hittar du här.

Höstens evenemang arrangeras antingen som publika tillställningar, virtuellt eller som hybridtillställningar där man kan delta på plats eller via nätet. I all vår verksamhet beaktar vi myndighetsrekomendationer och arrangerar våra evenemang på ett säkert vis. Om epidemi-situationen förändras gör vi förändringar i våra evenemang.

Detta kan också intressera dig

Leijona

MEDLEMSFÖRMÅNER

Alumnföreningen har valt en samling intressanta och etiska samarbetspartners, varav flera fungerar i tätt samarbete med universitetet. Bekanta dig med medlemsförmånerna eller föreslå en ny medlemsförmån.

meren_lumo_kuvaaja_juha_nurminen

AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Varje uppgift har en uppgiftsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team- eller individuella uppgifter. Man förbinder sig för ett år i taget. Efter slutfört uppdrag kan du be om ett arbetsintyg.

kultareunakuva_2000px_mv_fi

ALUMNIKAUPPA.FI

Alumnföreningen har en egen nätbutik. I butiken säljs alumnprodukter som evenemangsbiljetter, alumnpins, overallmärken, vinglas och adresser. 

Digitala produkter, som biljetter, skickas till din epost efter att beställningen är gjord. Övriga produkter kan avhämtas från Alumnföreningens kontor.

Se öppetiderna i smaband med uppköpet i nätbutiken.