Delegationen 2024

Alumniyhdistyksen valtuuskunta tukee asiantuntemuksellaan yhdistyksen ja yliopiston yhteistyötä ja niiden strategisia tavoitteita sekä edistää yhdistyksen yhteiskunnallisten suhteiden hoitamista. Valtuuskuntaan kuuluu 20-24 vuosikokouksen kulloinkin kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Vuosikokous valitsee valtuuskunnan jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi kerrallaan valtuuskunnan puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Alexander Bargum

Alexander Bargum

Alexander Bargum är ordförande för Alumnföreningens delegation och vd för Algol-koncernen....

Mikko Myllykoski

Mikko Myllykoski

1. viceordförande för Alumnföreningens delegation, FM Mikko Myllykoski är VD för Heureka, VD för...

Liisa Suvikumpu

Liisa Suvikumpu

2. viceordförande för Alumnföreningens delegation Liisa Suvikumpu är VD för Stiftelser och fonder...

Maija Aksela

Maija Aksela

Professor Maija Aksela är direktör för LUMA-centret i Finland. Hon är alumn från både...

Maria Fredriksson-Ahomaa

Maria Fredriksson-Ahomaa

Doktor i veterinärmedicin och docent i livsmedelshygien Maria Fredriksson-Ahomaa är professor vid...

Sami Heistaro

Sami Heistaro

Sami Heistaro är utbildningschef för Finlands Läkarförbund och alumn från medicinska fakulteten....

Marja Hilska-Aaltonen

Marja Hilska-Aaltonen

Marja Hilska-Aaltonen är forstmästare. Hon är alumn från agrikultur-forstvetenskapliga...

Annikka Hurme

Annikka Hurme

Annikka Hurme (LVM, livsmedelsvetenskap) utsågs till VD för Valio Oy från och med oktober 2014....

Tarja Kohila

Tarja Kohila

FD Tarja Kohila är alumn från veterinärmedicinska fakulteten.

Teemu Laajasalo

Teemu Laajasalo

Doktor i pedagogik och teologie magister (HU) Teemu Laajasalo är Biskop i Helsingfors stift och...

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen är magister i statsvetenskap, alumn i nationalekonomi, hedersdoktor från Tekniska...

Katri Makkonen

Katri Makkonen

Katri Makkonen är äldre rådgivare i Miltton. Hon är alumn från statsvetenskapliga fakulteten.

Juhani Merimaa

Juhani Merimaa

Juhani Merimaa är styrelseordförande för Tavastia. Han är alumn från matematisk-naturvetenskapliga...

Heljä Misukka

Heljä Misukka

Heljä Misukka är konsult inom utbildningssektorn och lobbare på sitt egna företag LovEdu Ab. Hon...

Jan D. Oker-Blom

Jan D. Oker-Blom

Politices magister (HU), MBA  (Aalto-universitetet) Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör för Lovisa...

Alexandra Peth

Alexandra Peth

PM Alexandra Peth är Suomen Bioteollisuus ry:s verkställande direktör och alumn från...

Leena Rantanen

Leena Rantanen

Leena Rantanen är ecklestiastikråd vid Kyrkostyrelsen och alumn från juridiska fakulteten. Hon är...

Mika Salminen

Mika Salminen

Mika Salminen är generaldirektör på Institutet för hälsa och välfärd. Han är alumn i mikrobiologi...

Pekka Sauri

Pekka Sauri

Ph.D., EMBA Pekka Sauri är facklitteratur författare, styrelseproffs och tidigare...

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen

Tiina Sikanen biträdande professor för Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon...

Vesa Vihriälä

Vesa Vihriälä

Ekonomen, PD Vesa Vihriälä har haft flera viktiga befattningar och är t.ex. Statens...

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

MKD Liisa-Maria Voipio-Pulkki är ledande sakkunnig på social- och hälsovårdsministeriet. Hon är...

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors

Jarmo Wahlfors är forskningschef för Cancerstiftelsen. Han är alumn i bio- och naturvetenskaper.

Pia Widén

Pia Widén

Pia Widén är partisekreterare för det Åländska gröna partiet Hållbart Initiativ och alumn från...