Pia Widén

PiaWiden pieni crop

Pia Widén är partisekreterare för det Åländska gröna partiet Hållbart Initiativ och alumn från humanistiska fakulteten. Hon var gratist vid Filosofiska fakultetens promotion 2003 samt tidigare verksamhetsledare för Alumnföreningen. Ämnet för hennes doktorsavhandling är alumnverksamhet vid sex toppuniversitet i Amerika och Europa. Widén är styrelseledamot i Svenska Folkskolans vänner rf.