Alumngrupper

Det finns alumnverksamhet av många slag; årkurser möter, alumner har organiserat sig i grupper läroämnesvis, nationsseniorer arrangerar sitsar osv. All alumnverksamhet är värdefull som den är och fungerar utmärkt även utan dess mera byråkrati.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är universitetets strategiska samarbetspartner i alumnverksamheten. Ett av dess uppgifter att stöda alumnverksamhet i dess olika former vad gäller såväl kommunikation, evenemang och uppdatering av medlemsregister.

Samarbetsformen och dess utsträckning definieras från fall till fall. Alumnföreningen kan stöda i allt från att delta i kostnaderna för enstaka evenemang eller förmedla inbjudan till en önskad målgrupp till att erbjuda ett fullt dubbelmedlemskap. Ta kontakt! Över en kopp kaffe kan vi diskutera vårt samarbete.

Alumner i bioteknik

Alumner i bioteknik

Syftet med alumngruppen i Bioteknik är att: upprätthålla kontakten mellan alumner i bioteknik möjliggöra kontakt mellan alumner och studerande skapa kontakter mellan arbetsgivare, alumner och studenter sträva till att informera om arbetslivets behov till studerande...

Historia-alumner

Historia-alumner

Historia-alumner/Historia alumnit grundades i november 2015 med syfte att främja kontakter och nätverkande bland studenter som studerat läroämnet historia vid humanistiska fakulteten. För att uppnå sitt syfte arrangerar föreningen träffar och aktiviteter tillsammans...

HUS Seniorer r.f.

HUS Seniorer r.f.

Syftet med föreningen är att fungera som en gemensam knutpunkt för ordföranden och vice­ordföranden, styrelsemedlemmar och andra aktiva inom Studentkåren vid Helsingfors universitet och HUS gruppen. Alla som fungerat som funktionärer eller aktivt stött HUS verksamhet...

HYMY – Helsingfors universitetsmuseums vänner

HYMY – Helsingfors universitetsmuseums vänner

HYMY har som mål att sammanföra de alumner som är intresserade av Helsingfors universitets universitetsmuseum och av att stöda dess verksamhet. Gruppen har drygt 120 medlemmar. HYMY-gruppen valde år 2012 två aktiva alumner som ansvariga. Förvaltningsdirektör emerita...

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry

Alumner i ämnet nationalekonomi har bildat föreningen Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry, som har som mål att: Upprätthålla kontakten mellan alumnerna  i ämnet nationalekonomi vid Helsingfors universitet och erbjuda en naturlig arena för nätverkande...

Kristinas vänner

Kristinas vänner

Gruppen Kristinas vänner har fått sitt namn av Kristinainstitutet, Helsingfors universitets första kvinnoforskningsenhet. Gruppen samlar studerande och lärare inom kvinnoforskning och genusvetenskap samt personer som är intresserade av och som vill påverka och...

Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

Professorerna vid Helsingfors universitet makor/makar rf

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf. Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge...

Promotionens vänner

Promotionens vänner

Alla som har hört till Helsingfors universitets filosofiska, statsvetenskapliga eller teologiska fakulteters promotionskommittéer som medlem, officiant eller marskalk är välkomna att bli medlemmar i gruppen. Gruppens medlemmar får regelbundet information om ärenden...

SNÄf Alumner

SNÄf Alumner

Snäf Alumner är till för personer, som tidigare varit aktiva i Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) styrelse och/eller delegationsgrupp. Vi ordnar evenemang för våra medlemmar och hjälper upprätthålla kontakten mellan alumner. Hur blir jag medlem? SNÄf Alumner...

Soc&Koms vänner rf

Soc&Koms vänner rf

Föreningen är en sammanhållande länk mellan nuvarande och tidigare studerande, nuvarande och tidigare personal vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, samt övriga personer som omfattar föreningens syfte. Föreningen anordnar flera...

Teologian alumnit ry

Teologian alumnit ry

Teologian alumnit ry är teologernas egna gemenskap. Föreningen arrangerar diskussionstillfällen och samkväm för att stöda teologernas yrkesidentitet och för att skapa kontakter mellan studerande och alumner. Alla de som utexaminerats från HU:s teologiska fakultet kan...

TKT-alumni ry

TKT-alumni ry

TKT-Alumni ry är en förening grundad 2008 vars syfte är sammanföra före detta studerande i datavetenskapoch datakunskap. Vi arrangerar årligen ”Syksyn Startup” seminarium på datavetenskapliga avdelningen i slutet av året. Utöver seminariet strävar vi till att...

Voimistelulaitos-ryhmä

Voimistelulaitos-ryhmä

Alla gymnastiklärare som studerat vid Helsingfors universitets gymnastikinstitut kan bli medlemmar i gruppen. Gruppen har som syfte att upprätthålla kontakten mellan alumner från gymnastikinstitutet, samt betona betydelsen av arbetet vid Helsingfors universitet...