Voimistelulaitos-ryhmä

miekat_f00a3571_0

Alla gymnastiklärare som studerat vid Helsingfors universitets gymnastikinstitut kan bli medlemmar i gruppen. Gruppen har som syfte att upprätthålla kontakten mellan alumner från gymnastikinstitutet, samt betona betydelsen av arbetet vid Helsingfors universitet gymnastikinstitut, gymnastikfostran i Finland överlag, samt att framhäva effekten av motion och hälsa för det allmänna välmåendet. Gruppen har ca. 50 medlemmar.
Hur blir jag medlem? Voimistelulaitosryhmä är en del av Alumnföreningen och fungerar med dess stöd. Ingen medlemsavgift.