Akademiskt volontärarbete

Anmäl dig som frivillig och tala om för oss vilket volontärarbete du är intresserad av att göra år 2020 till förmån för nuvarande och tidigare studerande och för att främja universitetets strategiska målsättningar. Välkommen med att detlta i akadmeiskt frivilligarbete år 2020!

AKADEMISKT VOLONTÄRARBETE

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Föreningens kontor kopplar ihop de rätta personerna med de olika volontäruppdragen. Varje uppgift har en uppgiftsbeskrivning. Uppdragen är mångsidiga par-, team- eller individuella uppgifter. Man förbinder sig för ett år i taget. Efter slutfört uppdrag kan du be om ett arbetsintyg.

Medlemmarna i föreningen utförde över 900 timmar volontärarbete under 2019. De medverkade som volontärer i olika samarbetsprogram, arbetsgrupper, fakulteter och hjälpte dessutom till på föreningens kontor och evenemang. Alumnerna verkade bland annat inom strategiskt planeringsarbete, företagssamarbete, mentorering, föreläsningar och korrekturläsning.

ALUMNERNA DELTAR I GULISÄVENTYRET 2019

”En fantastiskt kombination av nytta och nöje, LinkedIn är nyttigt för alla!”

Alumnerna deltog även i år den 27.9.2019 på Gulisäventyret som samlade 4000 gulnäbbar. Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS samlade ihop studentorganisationer, universitetets representanter och andra samarbetsparter som arrangerade kontroller för gulislagen runtomkring i Helsingfors.

Alumnerna förvandlade gulisarna från kassapersonal till försäljningsproffs och lärarvikarier till pedagogiska stjärnor vid alumnernas fartfyllda LinkedIn Superheroes kontroll. Tanken var att uppmärksamma studerandena på att plattformen LinkedIn har en viktig roll inom studerandenas framtida arbetssökning – hur lyfter man fram sina styrkor för att hitta drömjobbet?

”Trots att kontrollen är på skoj får den studerande ändå bekanta sig med LinkedIn på ett roligt och lärorikt sätt”, sammanfattade en frivillig alumn.

Under kvällen fick vi t.ex. hör om en kägla som ville bli ett  bowlingklot. Käglans motto var att hen faller ofta – men alltid reser sig. Gulisarna satsade alltså på företagsamhet och ihärdighet som två viktiga egenskaper. Kontrollen leddes av de frivilliga alumnerna Henri Blom, Johanna Juusela, Irene Jäämaa, Hilkka karvinen, Anneli Kihlström och Maria Saarikoski. Ett stort tack till de frivilliga! Kontrollen bjöd på skratt, stoj och lärdomar!

”Ett riktigt roligt evenemang, skojigt att träffa gulisar och andra alumner i en avslappnad omgivning.”

EVENEMANG

Till våra evenemang behöver vi värdinnor och värdar, moderatorer, talare, arrangörer och sådana som kan registrera anmälda. Styrelsens evenemangsarbetsgrupp önskar även förstärkning till sitt planeringsarbete inom program och evenemang.

KOMMUNIKATION

Föreningen utvecklar kontinuerligt sin kommunikation, speciellt med hjälp av de medlemmar som arbetar eller har arbetat inom kommunikation. Vi söker speciellt dig som rör dig vant på sociala medier, LinkedIn-experter och videokommunikatörer. Vill du vara med och utveckla föreningens kommunikation?

Vi behöver bl.a. korrekturläsare av vårt medlemsbrev och vår medlemskommunikation, samt Facebook- och LinkedInaktiva. Kommunikationsarbetsgruppen inom alumnföreningens styrelse vill även gärna att du som är intresserad deltar i arbetsgruppen workshops.

KONTORSARBETE

På kontoret finns ett flertal uppgifter inom frivilligarbete; uppdatering av kontaktuppgifter, postutskick, utdelning av produkter, korrekturläsning av tekster och utskrivning av olika intyg och dokument. Ifall du är en praktiskt lagt person eller om ni är en grupp som vill komma och göra frivilligarbete på torsdageftermiddagar eller fram emot kvällen är ni hjärtligt välkomna!

MEDLEMSREKRYTERING

Alumnföreningen växer med runt trettio nya medlemmar varje vecka. En medlem av Alumnföreningen är den mest trovärdiga representanten för föreningens verksamhet och medlemsförmåner. Under mässor och evenemang rekryterar vi tillsammans nya medlemmar till föreningen genom att förena nytta med nöje och ha det roligt på plats.

Anmäl dig som volontär ifall du är intresserad av att förstärka dina nätverk med nya kontakter under våra evenemang och fungera som representant för Alumnföreningen. Vi går alltid igenom den aktuella kampanjen tillsammans och hjälper dig med formuleringar och dylikt.

Du minns väl att det går enkelt att rekrytera med en vän i föreningen genom att använda ”Bjud med en vän”-funktionen i det elektroniska medlemskortet. Du behöver bara veta att din vän är intresserad av att gå med i föreningen, samt dennes telefonnummer. Enkelt och effektivt!

SYSSELSÄTTNING AV STUDERANDE OCH ARBETSLIVSKUNSKAPER

Universitetets rektor Jukka Kola: Alumnernas frivilligarbete till förmån för studenterna är mycket värdefullt och ett effektivt sätt att bygga upp en framtid för ungdomen.

Föreningen ställer studenterna i fokus genom att främja deras sysselsättning och arbetslivsfärdigheter. Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och After Work. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander. Vi förmedlar aktivt arbetsplatser i föreningens slutna LinkedIn-grupp. Har du tid att delta?

UNIVERSITETSSAMARBETE OCH ANDRA SAMARBETSPARTER

Viktiga samarbetspartner är universitetets karriärservice, studentkåren och ämnesföreningarnas alumn- och arbetslivsansvariga. Vi ökar antalet mentorer, arrangerar specifika evenemang för detta syfte t.ex. alumnkontroll på gulnäbbsäventyret, en Karriärfestival och AfterWork. Vi deltar i Job Shadowing-program, praktikprogrammet KarriärSafari och arrangerar kursen På toppen och i samhället för doktorander.

YTTERLIGARE INFORMATION

Alumnkontoret koordinerar frivilligverksamheten och stöder samt hjälper alla frivilliga. Ytterligare information får du från kontoret vardagar kl. 13-15 på numret +358 50 415 6798 eller per e-post hu@alumnforeningen.fi.