Akademiskt volontärarbete

Medlemmarna i Alumnföreningen har mycket specialkunnande som kan gynna universitetet. Om du har tid och är intresserad av att dela med dig av ditt kunnande för det gemensamma goda, så uppmanar vi dig att göra akademiskt volontärarbete! Anmäl dig som frivillig via blanketterna nedan och tala om för oss vilket volontärarbete du är intresserad av att göra - du stöder nuvarande och tidigare studerande och främjar föreningens strategiska målsättningar. Om du inte ser länkarna under, tryck här.
Volontäruppdragen varierar beroende på behov och det finns flera olika möjligheter att bidra. De senaste åren har föreningens medlemmar medverkat som volontärer för universitetet, på föreningens kontor och evenemang bland annat genom att delta i strategisk planering, företagssamarbete, mentorering, kommunikation, föreläsningar, registrering av deltagare, korrekturläsning och registerarbete. En del uppgifter förbinder man sig till ett kalenderår, medan andra uppgifter bara gäller ett specifikt evenemang. Uppgifterna kan utföras individuellt eller som lagarbete. Alla uppgifterna har en skriftlig arbetsbeskrivning och man kan, ifall man vill det, få ett arbetsintyg.

MEDLEMSREKRYTERING

En medlem av Alumnföreningen är den mest trovärdiga representanten för föreningens verksamhet och medlemsförmåner. Under mässor och evenemang rekryterar vi tillsammans nya medlemmar till föreningen genom att förena nytta med nöje och ha det roligt på plats.

Anmäl dig som volontär ifall du är intresserad av att förstärka dina nätverk med nya kontakter under våra evenemang och fungera som representant för Alumnföreningen. Vi går alltid igenom den aktuella kampanjen tillsammans och hjälper dig med formuleringar och dylikt. Här kan du läsa om varför några alumner valt att vara aktiva medlemmar.

Du minns väl att det går enkelt att rekrytera med en vän i föreningen genom att använda ”Bjud med en vän”-funktionen i det elektroniska medlemskortet. Du behöver bara veta din väns telefonnummer. Enkelt och effektivt!

SYSSELSÄTTNING AV STUDERANDE OCH ARBETSLIVSKUNSKAPER

Alumnföreningen stöder sysselsättning av studerande och nyutexaminerade och utvecklingen av deras arbetslivskompetens t.ex. genom olika evenemang med anknytning till arbetsliv och karriär, som anordnas i samarbete med universitetet och studentorganisationerna.

Föreningen erbjuder också alumner en möjlighet att med sin egna kompetens och kunnande hjälpa till via olika projekt att utveckla universitetsstudiernas relevans för arbetslivet och stöda studerandes sysselsättning. En central del i detta är tjänsten Alumni Ambassador. Dessutom delas jobb- och jobbsökningstips i Alumniföreningens slutna LinkedIn-grupp.

EVENEMANG

Till våra evenemang behöver vi personer som kan registrera anmälda samt moderatorer, talare och arrangörer. Styrelsens evenemangsarbetsgrupp önskar även förstärkning till sitt planeringsarbete inom program och evenemang.

KOMMUNIKATION

Föreningen utvecklar kontinuerligt sin kommunikation, speciellt med hjälp av de medlemmar som arbetar eller har arbetat inom kommunikation. Vi söker personer som är kunniga i sociala medier (Facebook och LinkedIn), videokommunikatörer och korrekturläsare av vår medlemstidning. Kommunikationsarbetsgruppen i Alumnföreningens styrelse vill även gärna att de som är intresserade deltar i arbetsgruppens workshops. Vill du vara med och utveckla föreningens kommunikation?

KONTORSARBETE

På Alumnföreningens kontor finns ett flertal uppgifter inom frivilligarbete: uppdatering av registeruppgifter, postutskick, översättning och korrekturläsning av tekster. Ifall du är en praktiskt lagt person eller om ni är en grupp som vill komma och göra frivilligarbete är ni hjärtligt välkomna!

YTTERLIGARE INFORMATION

Alumnföreningens kontor koordinerar volontärverksamhet och stöder alla volontärer. Ytterligare information får du från kontoret per telefon 050 448 4120 (må-fr kl. 10-12) eller via e-post på adressen hu@alumnforeningen.fi.