Bli medlem

Helsingfors universitets alumnförening är en självständig och aktiv gemenskap för alla de som lämnat universitetet, men som universitetet aldrig lämnade. Alla tidigare och nuvarande studerande och anställda vid Helsingfors universitet kan bli ordinarie medlemmar i föreningen. Utöver det kan alla andra som vill delta i Alumnföreningens verksamhet gå med som understödsmedlem.

Lättast går det att bli medlem i Alumnföreningen på nätet via medlemsformuläret, men du kan även ta kontakt med vårt kontor (tel: 050 4484 120, e-post: hu@alumnforeningen.fi). Mera information om de olika medlemsformerna hittar du här under.

 

Alumnföreningen erbjuder dig

  • En unik akademisk gemenskap, där du kan upprätthålla din kontakt med universitetet och träffa vänner från studietiden och andra #smartatyper.
  • Över 50 evenemang, bland annat vetenskapliga föreläsningar, kulturtillställningar, resor, fester, arbetslivsevenemang och tillställningar som arrangeras i samarbete med universitetet.
  • Mångsidiga förmåner och prisvärda rabatter på b.la. konsert och -teaterbiljetter, tidningar, böcker, luncher och motionstjänster.

Som medlem får du chansen att

  • Stöda universitetets verksamhet och påverka universitetsgemenskapens utveckling. Redan det att du blir medlem hjälper arbetet som görs för universitetet och studerandes bästa!
  • Verka som volontär och med lite arbete t.ex. hjälpa studerandes sysselsättning.
  • Påverka Alumnföreningens verksamhet och framtid.

MEDLEMSAVGIFTER

Alumnföreningens medlemsformer är: Ständigt medlemskap, tre års eller ett års medlemskap. Dessutom kan två alumner som bor i samma hushåll välja ett gemensamt parmedlemskap, även då är medlemskapet personligt.

Då du betalar din medlemsavgift kan du också välja ett medlemskap i en eller flera av de alumngrupper som står till buds. De självständiga alumngrupperna representerar olika läroämnen som bioteknik, nationalekonomi, Soc&Koms vänner rf och teologi eller intresseområden som Promotionens vänner. Du upptas automatiskt som medlem i gruppen om du väljer den i samband med betalningen. Om gruppen är avgiftsbelagd, som HUS Seniorer rf, kan du betala båda medlemsavgifterna och därmed spara på såväl dina egna som föreningarnas kostnader.

De medlemmar som önskar sig en årgång av tidningen Yliopisto i tryck, får den för en tillläggskostnad på 30 € (normalt 50 €). Prenumerationen betalas i samband med medlemsavgiften.

STÄNDIG MEDLEM

Medlem
500 €

Parmedlemskap
500 €/person

TRE ÅR (2024-2026)

Medlem
129 €

Parmedlemskap
215 € 

Ett år (2024)

Medlem
45 €

Parmedlemskap
75 €

AlumniFuks
22,50 €

logopunainen-1024×665-1

ETT ÅRS MEDLEMSKAP

Du kan betala ditt medlemskap för ett år åt gången då medlemsavgiften är 45 € per år. Betalningen gäller kalenderåret 2024.

Om du vill stödja Alumnföreningens verksamhet, kan du betala stödmedlemskapsavgiften (95 €) i stället för ett års betalning.

BLI MEDLEM

logokeltainen

TRE ÅRS MEDLEMSKAP

Ifall du vill sköta dina medlemskapsärenden på en gång för en längre tid och samtidigt spara lite, kan du betala medlemsavgiften för tre år på en gång. Ett tre års medlemskap kostar 129 €. Betalningen gäller kalenderåren 2024-2026.
 
logosininen_0-1024×665-1

PARMEDLEMSKAP

Två alumner som bor i samma hushåll kan välja ett gemensamt parmedlemskap. Den gemensamma medlemsavgiften är 75 €. Betalningen gäller kalenderåret 2024. Medlemskapet, medlemskortet och medlemsförmånerna är personliga.

Tre års parmedlemskap
Ifall två alumner som bor i samma hushåll vill sköta sina medlemskapsärenden på en gång för en längre tid och samtidigt spara lite, är det också möjligt att betala parmedlemsavgiften för tre år på en gång. Den gemensamma medlemsavgiften för ett tre års medlemskap är 215 €. Betalningen gäller kalenderåren 2024-2026. Medlemskapet, medlemskortet och medlemsförmånerna är personliga.

BLI MEDLEM

logovihrea

ALUM­NFUK­S

AlumnFuks-medlemskapet är riktat till studerande och alumner som nyligen utexaminerats. Ifall det är två år eller mindre sedan du utexaminerades eller om du ännu studerar vid Helsingfors universitet rekommenderar vi detta medlemskap. Det förmånliga medlemskapet kostar 22,50 € per år (betalningen gäller kalenderåret 2024) och inkluderar specialförmåner för nyligen utexaminerade. Du kan välja AlumnFuks-medlemskapet max två år. 

AlumnFukserna kan utnyttja Alumn Ambassadör-tjänsten för att främja sysselsättning och för att skapa nätverk med möjliga arbetsgivare. AlumnFukserna får även en tilläggsrabatt på säsongskortet till UniSport (förmånen är giltig i två år efter din utexaminseringsdag – spara upp till 490 €!).

Dina år som studerande vid Helsingfors universitet lider kanske mot sitt slut, men åren som alumn vid Helsingfors universitet kan däremot börja. De fortsätter livet ut!

BLI MEDLEM

aina

STÄNDIG MEDLEM

Som ständig medlem sköter du ditt medlemskap på en gång och får specialinbjudningar till vissa evenemang under året. Medlemskategorin ständig medlem har varit populär och passar särskillt dem som vill sköta allt i skick på en gång. Ett ständigmedlemskap (500 €) motsvarar 11 års medlemsavgifter.

Som ständig medlem stöder du föreningens solvens och Alumnverksamhetens framtid. Avkastningen är tillräcklig för att täcka all service till de ständiga medlemmarna och ge ett inflationsskydd.

Ytterligare information om ständigmedlemskapet får du genom att ringa till Alumnföreningens kontor.

BLI MEDLEM

miekat_f00a3571_0

AKTIVA SAMARBETSGRUPPER OCH DESS MEDLEMSKAP