Medlemskapsformer

Alumnföreningen uppmuntrar alumner att skapa starka band till varandra och universitetet genom att erbjuda ett lockande utbud av evenemang och tjänster. Som medlem inverkar, nätverkar och stöder du universitetet och dess studerande. Du sparar även genom att använda våra högklassiga medlemsförmåner och -tjänster. Medlemsavgiften kan du betala för ett eller tre kaldenderår år gången. Du kan även välja Ständigmedlemskapet som är i kraft under resten av ditt liv. 

kultareunakuva_2000px_mv_fi

Alumnföreningens medlemsformer är: Ständigt medlemskap, tre års eller ett års medlemskap. Medlemskapet gäller för ett kalenderår. Över 1000 alumner har redan valt tre års medlemskapet som sin medlemskapsform. På det här sättet är ditt medlemskap giltigt för en längre tid och eventuella höjningar av medlemsavgiften gäller inte dig under 2020-2022.  Dessutom kan två alumner som bor i samma hushåll välja ett gemensamt parmedlemskap. Ifall du är studerande eller har varit närvaroanmäld år 2018 eller efter det kan du välja det fömånligare AlumnFuks-medlemskapet.

Då du betalar din medlemsavgift kan du också välja ett medlemskap i en eller flera av de alumngrupper som står till buds. De självständiga alumngrupperna representerar olika läroämnen som bioteknik, nationalekonomi och teologi eller intresseområden som Promotionens vänner. Du upptas automatiskt som medlem i gruppen då du väljer den i samband med betalningen. Om gruppen är avgiftsbelagd, som HUS Seniorer rf, kan du betala båda medlemsavgifterna på nätet och därmed spara på såväl dina egna som föreningarnas kostnader.

De medlemmar som önskar sig en årgång av tidningen Yliopisto i tryck, får den för en tillläggskostnad på 14 € (normalt 50 €). Prenumerationen betalas i samband med medlemsavgiften. Årets första nummer levereras åt alla medlemmar oberoende av medlemskapsform. 

 

MEDLEMSAVGIFTER

STÄNDIGMEDLEM

Medlem
500€

Parmedlemskap
500€/person

TRE ÅR (2020-2022)

Medlem
108€
(120€ *)

Parmedlemskap
156€
(168€ *)/person

Ett år 2020

Medlem
36€
(40€ *)

Parmedlemskap
52€
(56€ *)/person

AlumniFuks
20€

*) priset i parentes gäller ifall du väljer en årgång av Tidningen Yliopisto i tryck

logopunainen-1024×665-1

ETT ÅRS MEDLEMSKAP

Du kan betala ditt medlemskap för ett år åt gången då medlemsavgiften är 36 € per år (50 € med en årgång av tidningen Yliopisto). 

BLI MEDLEM

logokeltainen

TRE ÅRS MEDLEMSKAP

logosininen_0-1024×665-1

PARMEDLEMSKAP

Två alumner som bor i samma hushåll kan välja ett gemensamt parmedlemskap. Den gemensamma medlemsavgiften är 52 € eller 66 € med tidningen Yliopisto i tryck. Medlemskapet, medlemskortet och medlemsförmånerna är personliga.

Tre års parmedlemskap

Den gemensamma medlemsavgiften för ett tre års medlemskap är 156 € eller 198 € med tidningen Yliopisto i tryck. Medlemskapet, medlemskortet och medlemsförmånerna är personliga.

BLI MEDLEM

logovihrea

ALUM­NFUK­S

AlumnFuks-medlemskapet är riktat till studerande och alumner som nyligen utexaminerats. Ifall det är två år eller mindre sedan du utexaminerades eller om du ännu studerar vid Helsingfors universitet rekommenderar vi detta medlemskap. Det förmånliga medlemskapet kostar 20 € / år och inkluderar specialförmåner för nyligen utexaminerade.

Föreningen erbjuder AlumnFukserna skräddarsydda tjänster, för att främja sysselsättning och för att skapa nätverk med möjliga arbetsgivare, som till exempel Alumni Ambassador-tjänsten.

AlumnFukserna får även en tilläggsrabatt på säsongskortet till UniSport (förmånen är giltig i två år efter din utexaminseringsdag och inkluderar inte sal- och planhyror).

Dina år som studerande vid Helsingfors universitet lider kanske mot sitt slut, men åren som alumn vid Helsingfors universitet kan däremot börja. De fortsätter livet ut!

 

BLI MEDLEM

aina

STÄNDIG MEDLEM

Som ständig medlem sköter du ditt medlemskap på en gång och får följande förmåner:

• Tryckt inbjudan till Helsingfors universitets Årsfestdag 26.3.2020
• Inbjudan till evenemanget för ständigmedlemmar i samband med live streamen – Nordic Business Forum 23–24.9.2020
• Andra specialinbjudningar under årets lopp
• Reserverade platser på Vetenskapsdagarna
2021

Det ständiga medlemsskapet i Alumnföreningen är i kraft under resten av ditt liv. Ett ständigmedlemskap motsvarar 13 års medlemsavgifter.

Som ständig medlem stöder du föreningens solvens och Alumnverksamhetens framtid. Avkastningen är tillräcklig för att täcka alla tjänster till de ständiga medlemmarna och ge ett inflationsskydd.

HUR?

Betala ständigmedlemskapet á 500 € till kontot
Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 31 1011 3000 2048 25.
Skriv ditt namn och födelsedatum i meddelandefältet

Ytterligare information om ständigmedlemskapet får du genom att ringa till Alumnföreningens kontor.

BLI MEDLEM

miekat_f00a3571_0

AKTIVA SAMARBETSGRUPPER OCH DESS MEDLEMSKAP

miekat_f00a3571_0

Tidningen Yliopisto i tryck