Alumner i bioteknik

img_5519-muokattu

Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa sitsit

Syftet med alumngruppen i Bioteknik är att:

  • upprätthålla kontakten mellan alumner i bioteknik
  • möjliggöra kontakt mellan alumner och studerande
  • skapa kontakter mellan arbetsgivare, alumner och studenter
  • sträva till att informera om arbetslivets behov till studerande och fakulteter och således inverka på undervisningen av bioteknik vid Helsingfors universitet.

Gruppen samlas åtminstone två gånger i året, en gång per år till en bordsfest (höstträff) och en gång per år till en mera fri samvaro (vårträff). Utöver detta arrangerar gruppen tillsammans med studentorganisationer årliga samkväm mellan alumner och studerande. Gruppen kan också arrangera andra evengemang, t.ex. för att främja kontakter till arbetslivet.

Alumnerna i bioteknik utgör en egen självständig grupp som en del av Alumnföreningen. Gruppen fungerar också i samråd med ämnesföreningar i bioteknik. Gruppen får stöd av Alumnföreningen och har ca 110 medlemmar.

Gruppens angelägenhter sköts av två ansvarspersoner. Ansvarspersonerna ansvarar för upprätthållande av medlemsregistret, informerande av evenemang och organisationens versksamhet och håller kontakten till studentorganisationer.

Gå med i gruppen

Gruppen har ingen medlemsavgift och vem som helst som studerat bioteknik vid Helsingfors universitet eller som studerat bioteknik i HEBIOT-utbildningsprogrammet. Du kan bli medlem på Helsingfors universitets alumnförenings webbsidor då du även blir medlem i alumnföreningen (detta tillvägagångssät prefereras) eller genom att skicka ett meddelande till ansvarspersonerna.

Du behöver inte vara medlem i Alumnföreningen för att gå med i alumner i bioteknik. Men då kan du inte åtnjuta de förmåners som Alumnföreningen erbjuder. Om du endast vill gå med i alumner i bioteknik kontakta då:

Sesilja Aranko
+358 407305892
fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Martta Raatikainen
+358 456526414
fornman.efternamn(at)gmail.com