Historia-alumner

Hisotira alumnit

Historia-alumner/Historia alumnit grundades i november 2015 med syfte att främja kontakter och nätverkande bland studenter som studerat läroämnet historia vid humanistiska
fakulteten. För att uppnå sitt syfte arrangerar föreningen träffar och aktiviteter tillsammans med ämnesföreningar och lärostolen i historia. Föreningen har ca 115 medlemmar.

HUR BLIR JAG MEDLEM?
Medlemsavgiften för nya medlemmar är 5 euro. Betalningsinformationen får du när ansökan godkänts av styrelsen för Historia-alumner.