Historia-alumner

Hisotira alumnit

Historia-alumner/Historia alumnit grundades i november 2015 med syfte att främja kontakter och nätverkande bland studenter som studerat läroämnet historia vid humanistiska fakulteten. För att uppnå sitt syfte arrangerar föreningen träffar och aktiviteter tillsammans med ämnesföreningar och lärostolen i historia.

Medlemsavgiften för nya medlemmar är 10 euro.