SNÄf Alumner

miekat_f00a3571_0

Snäf Alumner är till för personer, som tidigare varit aktiva i Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) styrelse och/eller delegationsgrupp. Vi ordnar evenemang för våra medlemmar och hjälper upprätthålla kontakten mellan alumner.

Hur blir jag medlem? SNÄf Alumner är en del av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och fungerar med dess stöd. Vi har ingen tilläggsavgift utöver medlemsavgiften för Alumnföreningen