TKT-alumni ry

miekat_f00a3571_0

TKT-Alumni ry är en förening grundad 2008 vars syfte är sammanföra före detta studerande i datavetenskapoch datakunskap.

Vi arrangerar årligen ”Syksyn Startup” seminarium på datavetenskapliga avdelningen i slutet av året. Utöver seminariet strävar vi till att arrangera annat program enligt medlemmarnas önskemål.

VÅRA MÅL:
• nätverkande och utvecklande av den egna kompetensen
• träffa gamla studiekompisar
• att få en starkare position på arbetsmarknaden som medlem av föreningen

Föreningens återkommande månadsmöten arrangeras i allmänhet den andra onsdagen varje månad klockan 18 på Kaisla (pub intill Kajsaniemi metrostation). Om den andra onsdagen infaller på en helgdag arrangeras mötet följande onsdag. Föreningen har ca. 250 medlemmar.

Styrelsens e-post adress: hallitus@tkt-alumni.fi

HUR BLIR JAG MEDLEM? Alla som studerat datavetenskap vid Helsingfors universitet och som identifierar sig som alumner kan bli medlemmar i föreningen. Även personal är välkommen att delta i nätverket. Medlemskapet är gratis. TKT-alumni ry har ett samarbete med Alumnföreningen