HYMY – Helsingfors universitetsmuseums vänner

miekat_f00a3571_0

HYMY har som mål att sammanföra de alumner som är intresserade av Helsingfors universitets universitetsmuseum och av att stöda dess verksamhet. Gruppen har drygt 120 medlemmar.

HYMY-gruppen valde år 2012 två aktiva alumner som ansvariga. Förvaltningsdirektör emerita Ritva Niiniluoto och verksamhetsledare, doktorand Arto Aniluoto.

Vi försöker efter bästa förmåga stödja och vid behov försvara universitetsmuseets ställning inom universitetet. Alla alumner är varmt välkomna med i HYMYs verksamhet!

På Helsingfors universitetsmuseums vänners vägnar

Ritva Niiniluoto
ritva.niiniluoto@welho.com, 040 575 5627

Arto Aniluoto
arto.aniluoto@alumni.helsinki.fi, 050 381 3829

Gruppen är en del av Alumnföreningen. Ifall du vill bli medlem i gruppen och är medlem Helsingfors universitets alumnförening räcker det med att du tar kontakt med Alumnföreningens kansli per telefon +358 50 4484120 eller e-post hu@alumnforeningen.fi