Jäsenyysmuodot

Alumniyhdistys kannustaa alumneja luomaan vahvat siteet toisiinsa ja yliopistoon tarjoamalla mukaansatempaavan sekoituksen tapahtumia ja palveluita. Jäsenenä vaikutat, verkostoidut ja tuet yliopistoa ja nykyisiä opiskelijoita. Säästät myös rahaa laadukkailla jäseneduilla ja -palveluilla. Jäsenmaksun voi suorittaa yhdeksi tai kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tai valita kerralla Ainaisjäsenyyden.

kultareunakuva_2000px_mv_fi

Alumniyhdistyksen jäsenmaksuvaihtoehdot ovat yksi vuosi, kolme vuotta ja ainaisjäsenmaksu. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys on henkilökohtainen, mutta samaan talouteen lähetetään vain yksi Yliopisto-lehden vuosikerta ja jäsenkirje.

Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla valita itsellesi yhden tai useamman alumniryhmän tarjolla olevista vaihtoehdoista. Itsenäiset alumniryhmät edustavat eri oppialoja kuten Biotieteen alumnit, Kansantaloustieteen alumnit ja Soc&Koms Vänner rf tai kiinnostuksen kohteita kuten Promootion ystävät ja Yliopiston museon ystävät. Kun valitset ryhmän, sinut liitetään siihen automaattisesti. Mikäli ryhmä on maksullinen kuten HYY:n Seniorit ry, voit maksaa myös sen jäsenmaksun samalla ja säästää niin omia kuin yhdistysten kuluja.

Ne jäsenistä, jotka tahtovat Yliopisto-lehden, saavat sen jäsenetuna hintaan 14 € (norm. 50 €) / vuosikerta. Tilaus maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan kaikille valinnasta riippumatta. AlumniFuksi -jäsenyys ei sisällä painettua lehteä.

Jäsenmaksut

AINAISJÄSENYYS

Jäsen
500€
(+14€/v.)

Pariskuntajäsenyys
500€/henkilö

Kolme vuotta (2020-2022)

Jäsen
108€
(150€)

Pariskuntajäsenyys
156€
(198€)

Yksi vuosi 2020

Jäsen
36€
(50€)

Pariskuntajäsenyys
52€
(66€)

AlumniFuksi
20€

*) sulissa hinta mikäli haluat Yliopisto-lehden painettuna ja kotiin kannettuna

YH­DEN VUO­DEN JÄ­SE­NYYS

Voit suorittaa jäsenmaksun myös vuosittain, jolloin vuosimaksu on 36€ tai 50€, mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.

LIITY JÄSENEKSI

logokeltainen

KOLMEN VUODEN JÄSENYYS

PA­RIS­KUN­TA­JÄ­SE­NYYS

Samassa taloudessa asuvat kaksi alumnia voivat hyödyntää pariskuntajäsenyyttä. Yhteinen jäsenmaksu on 52€ tai 66€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset.

Kolmen vuoden pariskuntajäsenyys

Yhteinen kolmen vuoden jäsenmaksu on 156€ tai 198€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna (1 lehti/talous). Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset. Lisätietoa pariskuntajäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

LIITY JÄSENEKSI

logovihrea

ALUM­NI­FUK­SI

ALUMNIFUKSI jäsenyys on suunnattu Helsingin yliopistosta vastavalmistuneille. Mikäli valmistumisestasi on kaksi vuotta tai vähemmän tai olet edelleen opiskelijana Helsingin yliopistossa suositellemme sinulle tätä jäsenysmuotoa. Se on vuositasolla perusjäsenyyttä edullisempi 20€ (36€) ja sisältää eritysetuja äskettäin valmistuneille. AlumniFuksi jäsenyyteen sisältyy Yliopisto-lehden vuosikerta sähköisenä sekä numerot 1 ja 7 painettuna.

Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia räätälöityjä palveluja, joiden keskiössä ovat työpaikat, verkostot, urapalvelut ja jäsenedut kuten UniSportin kausikortti henkilöstöhintaan ja kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnat etuasiakashintaan (etu on voimassa kaksi vuotta valmistumispäivästä eikä se sisällä sisällä kenttä- ja salivarauksia).

Osana Alumniyhdistyksen yli 7000:n jäsenen yhteisöä AlumniFuksi solmii ja ylläpitää yhteyksiä useaan alumniin ja voi tutustua mahdollisiin työnantajiin ja/tai työpaikkoihin yhdistyksen suljetussa LinkedIn ryhmässä ja tapahtumissa. Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla päättymässä tai ovat jo päättyneet mutta vuodet Helsingin yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne jatkuvat loppuelämän.

LIITY JÄSENEKSI

aina

AI­NAIS­JÄ­SE­NYYS

Valitsemalla ainaisjäsenyyden saat jäsenasiat helposti kerralla kuntoon ja seuraavat erikoisedut:

Varatut eturivin paikat Tieteenpäiville 2021.

Kutsun ainaisjäsentilaisuuteen Nordic Business Forum -tapahtuman striimauksen yhteydessä 2020.

Muita erityiskutsuja tapahtumakohtaisesti vuoden aikana.

Jäsenkategoriana ainaisjäsenyys on ollut suosittu. Tämä jäsenmuoto sopii erityisesti niille, jotka haluavat hoitaa jäsenmaksun kerralla. Ainaisjäsenyys vastaa hinnaltaan 13 vuoden jäsenmaksuja.

Jotta ainaisjäsenyyden arvo säilyy, kaikki ainaisjäsenmaksut on rahastoitu. Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten palveluiden vuosittaiset kustannukset sekä vuosittaisen inflaation. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa. Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta.

Miten?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.

Lisätietoa ainaisjäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

LIITY JÄSENEKSI

YO_vaakakannet1

YLIOPISTO-LEHTI PAINETTUNA KOTIIN

miekat_f00a3571_0

AKTIIVIT YHTEISTYÖRYHMÄT JA NIIHIN LIITTYMINEN

vahvistus_en_ole_robotti_kuvat
Valitse_salessa_tallenna_välilehti_nuoli_robott_nuoli_tutustunut

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET – LIITTYMISLOMAKE