Jäsenyysmuodot

Alumniyhdistys kannustaa alumneja luomaan vahvat siteet toisiinsa ja yliopistoon tarjoamalla mukaansatempaavan sekoituksen tapahtumia ja palveluita. Jäsenenä vaikutat, verkostoidut ja tuet yliopistoa ja nykyisiä opiskelijoita. Säästät myös rahaa laadukkailla jäseneduilla ja -palveluilla. Jäsenmaksun voi suorittaa yhdeksi tai kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tai valita kerralla Ainaisjäsenyyden.

Jäsenmaksut

Alumniyhdistyksen jäsenmaksuvaihtoehdot ovat yksi vuosi, kolme vuotta ja ainaisjäsenmaksu. Lisäksi kaksi samassa taloudessa asuvaa alumnia voivat käyttää yhteistä pariskuntajäsenyyttä. Kummankin alumnin jäsenyys on henkilökohtainen.

Jäsenmaksua maksaessasi voit samalla valita itsellesi yhden tai useamman alumniryhmän tarjolla olevista vaihtoehdoista. Itsenäiset alumniryhmät edustavat eri oppialoja kuten Biotieteen alumnit, Kansantaloustieteen alumnit ja Soc&Koms Vänner rf tai kiinnostuksen kohteita kuten Promootion ystävät ja Yliopiston museon ystävät. Kun valitset ryhmän, sinut liitetään siihen automaattisesti. Mikäli ryhmä on maksullinen kuten HYY:n Seniorit ry, voit maksaa myös sen jäsenmaksun samalla ja säästää niin omia kuin yhdistysten kuluja.

Ne jäsenistä, jotka tahtovat Yliopisto-lehden, saavat sen jäsenetuna hintaan 30 € (norm. 45 €) / vuosikerta. Tilaus maksetaan jäsenmaksun yhteydessä. Vuoden ensimmäinen lehti postitetaan kaikille valinnasta riippumatta. AlumniFuksi -jäsenyys ei sisällä painettua lehteä.

AINAISJÄSENYYS

Jäsen
500€

Pariskuntajäsenyys
500€/henkilö

Kolme vuotta (2021-2023)

Jäsen
117€

Pariskuntajäsenyys
177€

Yksi vuosi 2021

Jäsen
39€

Pariskuntajäsenyys
59€

AlumniFuksi
20€

YH­DEN VUO­DEN JÄ­SE­NYYS

Voit suorittaa jäsenmaksun myös vuosittain, jolloin vuosimaksu on 39€ tai 69€ mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.

LIITY JÄSENEKSI

logokeltainen

KOLMEN VUODEN JÄSENYYS

PA­RIS­KUN­TA­JÄ­SE­NYYS

 Samassa taloudessa asuvat kaksi alumnia voivat hyödyntää pariskuntajäsenyyttä. Yhteinen jäsenmaksu on 59 € tai 89 € mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.. Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset.

Kolmen vuoden pariskuntajäsenyys

Yhteinen kolmen vuoden jäsenmaksu on 177 € tai 267 € mikäli Yliopisto-lehti toimitetaan painettuna.. Jäsenyys, jäsenkortti ja siihen liittyvät jäsenedut ovat henkilökohtaiset. Lisätietoa pariskuntajäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

LIITY JÄSENEKSI

logovihrea

ALUM­NI­FUK­SI

ALUMNIFUKSI jäsenyys on suunnattu Helsingin yliopistosta vastavalmistuneille. Mikäli valmistumisestasi on kaksi vuotta tai vähemmän tai olet edelleen opiskelijana Helsingin yliopistossa suositellemme sinulle tätä jäsenysmuotoa. Se on vuositasolla perusjäsenyyttä edullisempi 20€ (39€) ja sisältää eritysetuja äskettäin valmistuneille.

Yhdistys tarjoaa AlumniFukseille omia räätälöityjä palveluja, joiden keskiössä ovat työpaikat, verkostot, urapalvelut ja jäsenedut kuten UniSportin kausikortti henkilöstöhintaan ja kurssit, valmennus- ja testauspalvelut sekä hieronnat etuasiakashintaan (etu on voimassa kaksi vuotta valmistumispäivästä eikä se sisällä sisällä kenttä- ja salivarauksia).

Osana Alumniyhdistyksen yli 6000:n jäsenen yhteisöä AlumniFuksi solmii ja ylläpitää yhteyksiä useaan alumniin ja voi tutustua mahdollisiin työnantajiin ja/tai työpaikkoihin yhdistyksen suljetussa LinkedIn ryhmässä ja tapahtumissa. Vuodet opiskelijana Helsingin yliopistossa voivat olla päättymässä tai ovat jo päättyneet mutta vuodet Helsingin yliopiston alumnina voivat alkaa ja ne jatkuvat loppuelämän.

LIITY JÄSENEKSI

aina

AI­NAIS­JÄ­SE­NYYS

Valitsemalla ainaisjäsenyyden saat jäsenasiat helposti kerralla kuntoon ja erityiskutsuja tapahtumakohtaisesti vuoden aikana.

Jäsenkategoriana ainaisjäsenyys on ollut suosittu. Tämä jäsenmuoto sopii erityisesti niille, jotka haluavat hoitaa jäsenmaksun kerralla. Ainaisjäsenyys vastaa hinnaltaan 13 vuoden jäsenmaksuja.

Jotta ainaisjäsenyyden arvo säilyy, kaikki ainaisjäsenmaksut on rahastoitu. Rahaston tuotot riittävät kattamaan ainaisjäsenten palveluiden vuosittaiset kustannukset sekä vuosittaisen inflaation. Ylimääräisillä tuotoilla kartutetaan rahaston pääomaa. Ryhtymällä ainaisjäseneksi tuet yhdistyksen vakavaraisuutta ja alumnitoiminnan tulevaisuutta.

Miten?

Maksa ainaisjäsenyys 500 euroa tilille Helsingin yliopiston alumni ry
Nordea FI 3110113000204825. Kirjoita viestikenttään nimesi ja syntymäaikasi.

Lisätietoa ainaisjäsenyydestä saat soittamalla Alumniyhdistyksen toimistoon.

LIITY JÄSENEKSI

miekat_f00a3571_0

AKTIIVIT YHTEISTYÖRYHMÄT JA NIIHIN LIITTYMINEN

Valitse_salessa_tallenna_välilehti_nuoli_robott_nuoli_tutustunut
Valitse_salessa_tallenna_välilehti_nuoli_robott_nuoli_tutustunut

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET – LIITTYMISLOMAKE