HYY-seniorit ry

miekat_f00a3571_0

Maaliskuussa 2005 perustettiin Vanhalla Ylioppilastalolla entisiä HYY-aktiiveja varten yhdistys, HYY-seniorit ry – HUS-seniorer rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, sen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä HYY Yhtymän hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävissä toimineiden yhdyssiteenä. Senioriyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yllä mainituissa tehtävissä toimineet tai muuten aktiivisesti HYY:n toiminnassa mukana olleet henkilöt.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa kokous-, julkaisu-, esitelmä-, tiedotus-, näyttely- ja muuta vastaavaa toimintaa sekä myöntää apurahoja. Yhdistyksen avulla autetaan tarpeen mukaan mm. aiempien hallitusten kokoontumisia. Yhdistyksen jäsenet saavat vuosittain ajankohtaista informaatiota ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän toiminnasta ja tapahtumista kuten toimintakertomuksia sekä jäsen- ja alumnikirjeitä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi ja siitä lähetetään lasku kotiosoitteeseen. Keskeinen osa yhdistyksen toimintaa ovat keväisin järjestettävä jäsentapaaminen ja lokakuussa järjestettävä vuosikokous.

Kaksoisjäsenyys

Alumniyhdistys tarjoaa HYY-senioreille kaksoisjäsenyyttä, joka kattaa jäsenyyden sekä HYY-seniorit ry:ssä että HYA:ssä. Kaksoisjäsenen jäsenmaksu muodostetaan siten, että HYA:n jäsenyyteen oikeuttavaan maksuun lisätään 12 €, jolla katetaan Senioreiden jäsenyys (poikkeuksena ainaisjäsenyys). Pariskuntajäsenille kaksoisjäsenyyden kustannus on 12 € / hlö. Pariskuntajäsenet ovat Senioreille normaaleja jäseniä. Alumniyhdistyksen ainaisjäsenille tarjotaan normaalia HYY Seniorit ry:n jäsenyyttä (tällä hetkellä 20 €).

Hallitus

Nora Malin, puheenjohtaja (-2014)etunimi.sukunimi@gmail.com
Henrik Degerman
Juhani Jyrkiäinen
Veikko Löyttyniemi
Otto Puustinen
Walter Rydman, puheenjohtaja (2015-)etunimi.sukunimi@iki.fi
Heikki Venho (-2014)
Anton Eskola (2015-)
Simo Laaksovirta (2015-)

Vuoden 2015 hallitus valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 24.10.2014.

Yhteystiedot
HYY-seniorit
c/o HYY
PL 1099, Mannerheimintie 5 A
00100 Helsinki