Jäsenkyselyn tulokset

Alumniyhdistys kerää säännöllisesti palautetta jäseniltään, ja palautteen pohjalta kehitetään jatkuvasti mm. ohjelmatarjontaa ja tapahtumakäytäntöjä vastaamaan jäsenten toiveita. Noin viiden vuoden välein yhdistys tekee perusteellisemman jäsenkyselyn, jossa selvitetään jäsenten mielipiteitä ja toiveita liittyen mm. yhdistyksen jäsenyyteen, toimintaan ja sen kehittämiseen sekä yhteyksiin Helsingin yliopistoon. Aiemmat jäsenkyselyt toteutettiin vuosina 2010 ja 2016, ja tuoreimmassa syksyn 2021 kyselyssä jäsenten tyytyväisyys yhdistykseen säilyi korkealla tasolla.

Vuoden 2021 kyselyyn vastasi 1295 alumnia eli noin 22 % yhdistyksen jäsenistä. Kyselyyn vastanneiden profiili vastasi varsin hyvin Alumniyhdistyksen jäsenrakennetta niin sukupuolen, iän, asuinpaikan, jäsenyyden keston kuin tiedekuntienkin osalta. Suuri kiitos kaikille vastanneille – jäsenkyselyn tuloksilla on erittäin keskeinen merkitys yhdistyksen toiminnan kehittämisessä!

  • 91 % vastaajista suosittelisi Alumniyhdistystä toiselle alumnille erittäin todennäköisesti tai melko todennäköisesti.
  • 90 % vastaajista katsoi, että Alumniyhdistyksen jäsenmaksu on sopivalla tasolla. Näin vastanneista 8 % kuitenkin toivoi sen vastineena entistä parempia jäsenetuja ja alennuksia.
  • Alumniyhdistyksen Net Promoter Score (NPS) -luku oli +48 asteikolla -100 … +100. Yhdistys on soveltanut vuodesta 2015 lähtien kaikissa kyselyissään kansainvälistä NPS-menetelmää, jossa yli +50:n tuloksia pidetään erinomaisina.

Tärkeimpinä syinä kuulua Alumniyhdistykseen mainittiin tiedeaiheiset tapahtumat, yliopiston ja tiedemaailman ajankohtaisten asioiden seuraaminen, jäsenedut, yhteenkuuluvuuden tunne yliopistoonkulttuuri ja vapaa-ajan tapahtumat sekä alumnina olemisen itseisarvo.

Kiinnostavimpina toiminnan muotoina mainittiin tiedeluennot ja luentosarjat, Kulttuuritreffit ja Kirjallisuuspiiri, Alumnimatkat, Vuoden Alumnin juhlaluento sekä päiväretket kampuksille tai muihin yliopistokaupunkeihin Suomessa.

Kiinnostavimpina jäsenetuina mainittiin alennukset kulttuuritapahtumista, alennukset kirjoista ja lehdistä, alennus Yliopisto-lehdestä, alennukset matkailupalveluista ja hotelleista sekä alennukset ravintoloista.

Viestintää toivottiin ylivoimaisesti eniten sähköpostin kautta, ja seuraavaksi eniten mainittiin yhdistyksen verkkosivut, jäsenkirje sekä Yliopisto-lehden mainokset.

Keskeisimpinä tekijöitä, jotka ovat rajoittaneet osallistumista yhdistyksen toimintaan, mainittiin ajanpuute, elämäntilanne, koronaviruspandemia ja haluttomuus osallistua etätapahtumiin sekä vaikeus osallistua toimintaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

  • Liittynyt yhdistykseen vähintään 5 vuotta opintojen jälkeen 74% 74%
  • Alumnius on osa identiteettiä erittäin tai melko vahvasti 59% 59%
  • Sivistys näkyy toiminnassa erittäin tai melko hyvin 86% 86%
  • Yhteisöllisyys näkyy toiminnassa erittäin tai melko hyvin 57% 57%
  • Yhteistyö näkyy toiminnassa erittäin tai melko hyvin 48% 48%

%

Katsoo että jäsenmaksu on sopivalla tasolla

Alumniyhdistyksen NPS