Hallitus 2024

Alumniyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8-12 vuosikokouksen kulloinkin kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa, eri aloja edustavaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia.

Janne Keränen

Janne Keränen

Hallituksen varapuheenjohtaja Janne Keränen on Suomen Lähetysseuran palvelupäällikkö ja Suomen...

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki

Inka Hetemäki on Suomen Unicefin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja. Hän on humanistisen...

Liisa Hytönen

Liisa Hytönen

Liisa Hytönen on filosofian maisteri ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alumni. Hyvä...

Risto Karinkanta

Risto Karinkanta

FM, VTM, DI Risto Karinkanta toimii pääanalyytikkona Nordealla. Hän on...

Eero Kärki

Eero Kärki

Eero Kärki on oikeustieteen maisteri ja oikeustieteellisen tiedekunnan alumni. Hän työskentelee...

Anna Litonius

Anna Litonius

KM Anna Litonius on Folkhälsan Välfärdin toimitusjohtaja. Hän on kasvatustieteellinen tiedekunnan...

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala

Kristiina Mukala on lääketieteen tohtori ja lääketieteellisen tiedekunnan alumni. Hän on...

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä

Asko Mäkelä on Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on humanistisen tiedekunnan...

Kristina Ranki

Kristina Ranki

FT Kristina Ranki on historioitsija, Niilo Helanderin säätiön asiamies ja humanistisen tiedekunnan...

Ralf Sunell

Ralf Sunell

Ralf Sunell on Suomen Kulttuurirahaston varainhoidon asiamies. Hän on oikeustieteellisen...

Salla Syrman

Salla Syrman

Salla Syrman on vanhempi viestintäkonsultti ja osakas viestintätoimisto Kaiussa. Hän on...