Paikallisklubit

Paikalliset alumniklubit ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden perustamia paikallisia ryhmiä. Klubit mahdollistavat alumniuden toteuttamisen paikallisesti, missä tahansa ympäri maailmaa.

PAI­KAL­LISKLU­BIT JA VIES­TIN­TÄ

eu-parlamentet_leimalla_

EU ALUMNI CLUB

Brysselissä toimivan EU Alumni Clubin tavoitteena on koota yhteen Helsingin yliopiston alumneja, jotka asuvat ja työskentelevät Brysselin…

eu-parlamentet_leimalla_

BERLIN ALUMNI CLUB

Helsingin yliopiston alumniyhdistys, Aalto-yliopiston alumniosasto ja Suomalainen instituutti Saksassa tekivät yhteistyötä vuosina 2015-2016 järjestämällä Berliinin paikallisklubin. Paikallisklubi kokoontuu säännöllisesti kahdesti vuodessa.

eu-parlamentet_leimalla_

China Alumni Club

Suurin Alumniyhdistyksen paikallisklubeista on Pekingissä toimiva China Alumni Club. Sen tapahtumiin on parhaimmillaan osallistunut liki 150 alumnia, ja kiinalaisessa sosiaalisen median palvelussa Wechatissa klubilla on 230 seuraajaa

eu-parlamentet_leimalla_

Sweden Alumni Club

Ruotsia ja Suomea sitoo toisiinsa paitsi historia myös Itämeri. Itämeren ylittäminen tuntuu kuitenkin olevan helpompaa länteen kuin itään mentäessä. Tämä näkyy niin opiskelijoiden kuin tutkijoidenkin liikkuvuudessa: Ruotsiin päin on enemmän tunkua kuin sieltä Suomeen. 

Mikä on pai­kal­lisklu­bi?

img_8069

Paikalliset alumniklubit ovat yliopiston aiempien opiskelijoiden ulkomaille perustamia paikallisia ryhmiä. Klubit mahdollistavat alumniuden toteuttamisen paikallisesti, missä tahansa ympäri maailmaa.

Mitä paikallisklubit tarjoavat?

  •     Helsingin yliopiston läsnäolon yhteisössäsi
  •     Mahdollisuuden verkostoitua muiden Helsingin yliopiston alumnien kanssa
  •     Yliopisto- ja/tai HUB-lehden postitettuna kaikille ryhmän jäsenille
  •     Muita jäsenetuja, jotka neuvotellaan paikallisesti
  •     Innostavia ja osaamista avartavia tapahtumia kaikenikäisille Helsingin yliopiston alumneille ja yliopiston ystäville

Kuka voi olla mukana klubissa?

Kuka tahansa Helsingin yliopiston alumni voi olla mukana paikallisklubissa. Alumneja ovat kaikki Helsingin yliopiston aiemmat ja nykyiset opiskelijat ja työntekijät. Olet alumni, jos olet opiskellut tai työskennellyt yliopistossa, vaikka et olisi valmistunut.

Miten voin perustaa paikallisklubin?

Jos asuinpaikkakunnallasi on paljon alumneja ja yliopiston ystäviä ja faneja, ota yhteyttä Alumniyhdistyksen toimistoon.

Paikallisklubien esimerkkitapahtumia

  • Tiede ja käytäntö kohtaavat: tutkijoiden ja alumnien keskustelutilaisuus ajankohtaisesta aiheesta tieteen ja käytännön näkökulmasta
  • Helsingin yliopisto-illat: klubin järjestämiä vierailuja paikallisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin
  • Viinin ja oluen maisteluillat
  • Verkostoitumislounaat

Pai­kal­lisklu­bit – Kan­sain­vä­li­siä alum­ni­ver­kos­to­ja

img_8069

Helsingin yliopiston alumneja on kaikissa maailman kolkissa, mutta löytävätkö nämä alumnit toisensa? Alumniyhdistyksen vastikään perustetut paikallisklubit muodostavat helminauhan, joka sitoo eri maiden ja kaupunkien alumnit toisiinsa ja Helsingin yliopistoon. Kansainvälistyminen on yksi yliopiston meneillään olevan strategiakauden painopisteitä, ja siihen paikallisklubit tarjoavat aivan erilaisia mahdollisuuksia kuin Helsingistä käsin on mahdollista.

Klubien paikalliset jäsenet ovat parhaita lähettiläitä levittämään tietoa Helsingin yliopistosta paikallisissa verkostoissa – niin opiskelijoille, yrityksille kuin muiden yliopistojen tutkijoillekin. Paikallisklubeihin kuuluu yhteensä yli 400 jäsentä, ja määrä kasvaa koko ajan. Klubit järjestävät toimintansa itsenäisesti, mutta Alumniyhdistys tarjoaa niille vankan selkänojan. Yhdistys ja yliopisto ovat tukeneet ensimmäisten tilaisuuksien järjestämistä, auttaneet löytämään alumneja paikallisesti ja luoneet klubeille säännöt.

Juridisesti paikallisklubit ovat osa Alumniyhdistystä. Paikallisklubeilla on yliopistolle suuri merkitys, mistä kertoo myös se, että pyyntö uusien klubien perustamiseen tuli yliopiston johdolta. Klubit on silti tarkoitettu erityisesti alumnien omaan verkostoitumiseen. Niissä alumnit voivat solmia uusia ystävyyksiä tai, elvyttää vanhoja, pitää yllä suomen kielen taitoa tai luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.