Jäsenkyselyn tulokset 2016

Alumniyhdistys tekee säännöllisesti mielipidekyselyitä ymmärtääkseen paremmin alumnien näkemyksiä ja mielipiteitä kysymyksissä, jotka koskevat Helsingin yliopistoa, jäsenyyttä ja ajankohtaisia tapahtumia ja havaitakseen trendejä asenteissa. Tuorein laaja jäsenkysely on viiden vuoden välein tehtävä kansainvälisesti verrannollinen kysely, joka toteutettiin kesä-syyskuussa 2016.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2 653 alumnia (43% jäsenistä) joista 2 626 verkossa ja 27 postitse. Yhdistys on soveltanut Net Promoter Score (NPS) menetelmää kaikissa kyselyissään vuodesta 2015. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alumnien parissa Helsingin yliopiston NPS on +64 ja Alumniyhdistyksen +47 mikä on korkea tulos. NPS skaala on -100 – +100.

• 88% alumneista ovat ylpeitä tutkinnostaan
• 84% kokevat suhteen yliopistoon myönteisenä tai hyvin myönteisenä

•Yhdistyksen katsotaan olevan paljon tai hyvin paljon sitoutunut sen 2017–2020 strategisiin arvoihin; näkemyksellinen, hyödyllinen, innostava ja sivistävä.

• Yhdistystä pidetään erittäin aktiivisena, monipuolisena ja kiinnostavana ja sen viestintää pidetään tehokkaana. Yhdistyksen brändi on vahva.

• Iästä riippumatta olivat kaikki vastaajat kiinnostuneita muidenkin kuin oman alan tutkimuksesta ja tieteestä.

• Kolme tärkeintä tiedonlähdettä koskien yliopistoa ovat alumneille Yliopisto-lehti, sanomalehdet ja Alumniyhdistys. Nuorten alumnien osalta myös sosiaalinen media. Yli 60% luottaa mediaan lähteenä, yli 50% Alumniyhdistykseen ja yli 30% tiedekunnan uutiskirjeisiin, opiskelijoihin ja yliopiston johtoon uutislähteenä koskien Helsingin yliopistoa.

• Kysyimme myös mihin painopistealueisiin yliopiston rehtorin tulisi keskittyä. Avoimissa vastauksissa esiintyi erityisesti seuraavat aiheet: kansainvälistyminen, tutkimuksen laadun ja opetuksen arvostus, tiedeyhteisön hyvinvointi ja tieteen merkityksen puolestapuhujana toimiminen.

  • Alumnit ovat ylpeitä tutkinnostaan 88% 88%
  • Alumnit kokevat suhteen yliopistoon myönteisenä tai hyvin myönteisenä 84% 84%
  • Tärkein tiedonlähde koskien yliopistoa on media 60% 60%
  • Tärkein tiedonlähde koskien yliopistoa on Alumniyhdistys 50% 50%
  • Tärkein tiedonlähde koskien yliopistoa on tdk uutiskirjeet, opiskeljat tai yliopiston johto 30% 30%

%

Kyselyyn osallistuneet jäsenet

Alumniyhdistyksen NPS