HUS Seniorer r.f.

miekat_f00a3571_0

Syftet med föreningen är att fungera som en gemensam knutpunkt för ordföranden och vice­ordföranden, styrelsemedlemmar och andra aktiva inom Studentkåren vid Helsingfors universitet och HUS gruppen. Alla som fungerat som funktionärer eller aktivt stött HUS verksamhet är välkomna med i förening­en. Föreningen har ca. 100 medlemmar.

Hur blir jag medlem?

Om du vill bli medlem i både Hus seniorer r.f. och Alumnföreningen för år 2020 kan du
betala för ett dubbelmedlemskap på 48 € som inkluderar båda medlemskapen.
Du sparar 8 €.