Snäf Alumner

miekat_f00a3571_0

Snäf alumner är till för personer, som har varit aktiva i Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) delegationsgrupp och/eller styrelse.

Hur blir jag medlem? Snäf alumner är en del av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet och fungerar med dess stöd. Ingen tilläggsavgift utöver medlemsavgiften för Alumnföreningen.