Voimistelulaitos-ryhmä

miekat_f00a3571_0

Voi­mis­te­lu­lai­tos-ryh­mä

Ryhmän tarkoituksena on

  • ylläpitää Jumpan henkeä
  • ylläpitää Voimistelulaitoksella opiskelleiden jumppamaikkojen (alumnien) välistä yhteydenpitoa
  • mahdollistaa Jumpan eri vuosikurssien omaa tiedottamista kurssitapaamisten järjestämisessä
  • tuoda esille Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella tehdyn työn merkitystä koko suomalaiselle liikuntakasvatukselle sekä korostaa liikunta- ja terveyskasvatuksen merkitystä hyvinvoinnille
  • mahdollistaa Voimistelulaitos –ryhmän, Helsingin yliopiston alumnien ja yliopiston opiskelijoiden välinen yhteydenpito

Voimistelulaitos-ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, kerran vuodessa pöytäjuhlaan (syystapaaminen) ja kerran vuodessa vapaamuotoisempaan tapaamiseen (kevät- tai kesätapaaminen). Ryhmä voi järjestää myös muita tapahtumia sekä Jumpan kurssikohtaisia tapaamisia.

Ryhmän asioita hoitaa kolme vastuuhenkilöä, jotka nimetään vuodeksi kerrallaan ryhmän syystapaamisessa. Vastuuhenkilöt vastaavat yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta, tilaisuuksista tiedottamisesta ja niiden organisoimisesta sekä avustavat vuosikurssien omista tapahtumista ja yhdistyksestä tiedottamisessa ja pitävät yhteyttä Helsingin yliopiston alumniyhdistykseen.

Ryhmään liittyminen

Ryhmällä ei ole jäsenmaksua ja siihen voi liittyä kuka tahansa Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella opiskellut voimistelunopettaja.

Voit liittyä jäseneksi Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen verkkosivuilla, jolloin liityt myös Alumniyhdistyksen jäseneksi (ensisijainen vaihtoehto) tai lähettämällä viestin alla mainituille yhteyshenkilöille.

Voimistelulaitos -ryhmään liittyminen ei vaadi Helsingin yliopiston Alumniyhdistykseen liittymistä tai sen jäsenmaksun maksamista. Tällöin jäsen ei kuitenkaan saa Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen etuja.

Mikäli haluat liittyä vain Voimistelulaitos -ryhmään tai haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteyttä seuraaviin yhteyshenkilöihin:

Kirsti Varis, -72, puh. +358 50 512 4589, kirsti.varis.orig@kolumbus.fi
Sirpa Koivisto, -66, puh. +358 50 522 5408, sirpa.koivisto@gmail.com
Kauko Palvalin, -70, puh. +358 50 516 9113, liikejatuli@gmail.com